Nominasjonskomiteen

Nominasjonskomiteen består av Sverre Molandsveen (leder), Torhild Skolgsholm, Mona Grønlie, Bente Marie Nørgård og Martin Clausen-Bekkelien (Oslo Unge Venstre).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Nominasjonskomiteen ble valgt på hovedstyremøtet i mars 2012. Forslag til kandidater sendes til [email protected] med en kort begrunnelse.

Sverre Molandsveen (leder)
Torhild Skogsholm
Mona Grønlie
Bente Marie Nørgård
Martin Clausen-Bekkelien (representant for Oslo Unge Venstre)

Nominasjonskomiteens medlemmer kan kontaktes direkte.

Vara til nominasjonskomiteen er Pål Kloumann.

Etter at Trond Enger ble valgt som generalsekretær av Venstres Landsstyre 17. juni gikk han av som leder av nominasjonskomiteen i Oslo Venstre. Sverre Molandsveen har tatt over som leder av nominasjonskomiteen og vil lede arbeidet frem til nominasjonsmøtet 17. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**