Lojalitetsplikt eller ytringsfrihet

I aftenposten både 7. og 8. juni kan vi lese om ytringsfrihetens trange kår i offentlige stillinger. – Vi snakker så varmt om mer åpenhet og mer demokrati i offentlig forvaltning, men det må fylles med innhold, sier Camilla Hille i et leserbrev til ØB 14. juni .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Det er èn ting å uttale seg på vegne av arbeidsgiver, noe helt annet å ytre sin personlige mening på vegne av seg selv, sier Hille

Det er èn ting å uttale seg på vegne av arbeidsgiver, noe helt annet å ytre sin personlige mening på vegne av seg selv, sier Hille
Foto: Gisle Bjørneby 2011

– Det er ikke første gang vi leser om kneblede ansatte som ikke får uttale seg om kritikkverdige forhold de får kjennskap til gjennom arbeidet sitt. Hvordan skal vi bli bedre om vi ikke får kjennskap til utfordringene?, sier Hille

– Ledere roper "tjenestelinja", men vi vet alle at den ofte ikke fungerer slik den skal. Da er det veldig bra at vi har et offentlig rom hvor meninger kan brytes og problemer settes på dagsorden, sier Hille.

På folkevalgtopplæring i regi av Ski kommune ble vi politikere fortalt av en foredragsholder at vi ikke skulle snakke med ansatte, men forholde oss til ledere. Det er jeg sterkt uenig i og vil snakke med alle jeg er valgt som ombud for, fortsetter Hille.

Grunnleggende rettighet
– Ytringsfriheten er grunnlovsfestet mens ansattes lojalitetsplikt ikke en gang kan lovfestes. Disse to hensyn kan ikke sidestilles. Hvordan kan en slik grunnleggende rett da nedprioriteres og fratas en ansatt, og det i offentlige stillinger betalt av skattebetalerne?, undres Hille

– Jeg vet at dette skjer overalt, også i Ski kommune. Mange tør ikke si fra om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen sin i frykt for represalier. Det er èn ting å uttale seg på vegne av arbeidsgiver, noe helt annet å ytre sin personlige mening på vegne av seg selv! Vi trenger takhøyde og jeg som politiker er i alle fall glad for modige ansatte som kan gjøre meg oppmerksom på utfordringer vi politikere da kan gjøre noe med, avslutter Hille.

Innlegget sto på trykk i ØB 14. juni 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**