Venstre vil gi studentene billigere månedskort

I dag skal fylkestinget i Akershus ta stilling til et innbyggerinitiativ fra studentstyret på Ås om lavere priser på studentbilletten i fylket. Venstre er for lavere pris på studentkort i fylket, og vil sørge for at dette blir tatt opp når vi skal evaluere pris- og sonestrukturen i vinter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Akershus Venstre vil ha bedre kollektivtransport i alle deler av fylket gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere priser.

Akershus Venstre vil ha bedre kollektivtransport i alle deler av fylket gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere priser.
Foto: Christoffer Biong

 Venstres fylkestingsgruppe er for lavere pris for studenter, og kommer til å jobbe videre med dette i forbindelse med evaluering av takst- og sonesystemet i vinter.

Venstres fylkestingsgruppe er for lavere pris for studenter, og kommer til å jobbe videre med dette i forbindelse med evaluering av takst- og sonesystemet i vinter.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Månedskortet er for dyrt, og prisen bør reduseres. Etter omleggingen i fjor fikk nesten alle reisende en stor reduksjon i månedskortet. Unntaket er studentene som pendler til Ås, som fikk økt billettpris. Det er uheldig at studenter må betale mer, og det hjelper ikke for studentene at de fleste andre i vårt fylke har fått billigere billetter og bedre kollektivtilbud.

Studentene på Ås vil ha redusert prisen på månedskortet 380 for alle studenter. Forslaget til studentene koster 33 mill. kr per år. Resultatet av dette kan bli at Ruter må kutte i avganger eller øke billettprisene for andre kunder. Venstre skal gjøre alt det vi kan for å redusere studentprisen i Akershus. Vi kommer til å sørge for at billettprisen for studenter blir tatt opp når vi skal evaluere pris- og sonestrukturen i vinter; vi mener at det er den mest ansvarlige og realistiske måten å gjøre dette på.

Akershus Venstre vil:
At prisen på studentkort skal reduseres
Ha bedre kollektivtransport i alle deler av fylket gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere priser
Arbeide for utvidet nattbusstilbud og fjerning av nattaksten
Sikre at billettpriser på kollektivtransport kan konkurrere med pris for bilkjøring. Det bør lønne seg økonomisk å reise kollektivt.

Se også:

Last ned sakspapirene og innbyggerinitiativet om studentbilletten her (pdf 340 kb)
Les mer om hva Akershus Venstre vil gjøre for kollektivtilbudet i Akershus her (program 2011-2015)
Solveig Schytz: innlegg om studentbillett
Prisutvikling over tid – slik har prisen på studentbilletten utviklet seg siden 2003.

Visste du at…
…Venstre har vært med på å øke bevilgningene til kollektivtransporten i Oslo og Akershus med over en milliard årlig? Dette har styrket tilbudet med buss, trikk og bane kraftig.
stadig flere reiser kollektivt i Akershus. Med Venstre i posisjon har kollektivandelen økt fra 14 % i 2007 til 20 % i 2011.
… studentbilletten faktisk var dyrere før? Under de rødgrønne i 2003 kostet studentbilletten over 1083 kr. omregnet til dagens kroneverdi.
…Venstre og de borgerlige i Oslo og Akershus bruker mer penger på Ruter enn det staten gjør på hele NSB.
…Oslo har en av verdens høyeste kollektivandeler, og den har økt de siste åra.
Antall soner i Oslo og Akershus ble redusert fra 77 til 8 i 2011. Dette skjedde etter forhandlinger mellom Ruter og NSB. Ett felles system krever harmonisering av prisnivået. Det betyr at redusert studentpris også vil innebære at Ruter må forhandle med NSB før sonene kan endres, eller studentprisen reduseres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**