Listeforslag til stortingsvalget lagt fram

Akershus Venstres nominasjonskomite la i dag fram listeforslaget til stortingsvalget 2013. Innstillingen er delt på førsteplassen. Flertallet i komiteen ønsker Abid Q. Raja på topp, mens komiteens leder har tatt ut dissens og foreslår Borghild Tenden som 1. kandidat. Begge kandidatene hadde førsteplass som eneste alternativ. – Vi har svært mange dyktige kandidater i Akershus Venstre, og vi mener at dette er de beste til å jobbe for de sakene innbyggerne i Akershus er opptatt av, som et bedre kollektivtilbud, en skole for kunnskap og like muligheter og en offensiv næringspolitikk, sier Astrid Ramnefjell, leder av nominasjonskomiteen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Astrid Ramnefjell har ledet nominasjonskomiteen.

Astrid Ramnefjell har ledet nominasjonskomiteen.

Nominasjonsmøtet avgjør
Det blir nå opp til nominasjonsmøtet å ta stilling til hvem som skal stå øverst på Akershus Venstres liste til stortingsvalget i 2013. Nominasjonsmøtet består av utsendinger fra alle Venstres lokallag i Akershus. – Vi har lagt vekt på at nominasjonsprosessen i Akershus Venstre skal være så åpen som mulig, og forslaget til stortingsvalgliste baserer seg på innspill fra Venstres lokallag, intervjurunder med kandidatene og inntrykk fra den åpne paneldebatten på Litteraturhuset i september, sier Ramnefjell. Akershus Venstres nominasjonsmøte avholdes 8. november.

Innstilling fra nominasjonskomiteen i Akershus Venstre — Stortingslisten 2013
På nominasjonskomiteens møte 25. september 2012, ble følgende innstilling vedtatt. Nominasjonskomiteens fem faste medlemmer møtte. En vararepresentant var også tilstede, uten stemmerett. Abid Raja er innstilt på første plass, etter votering. Komiteen delte seg 4 mot en. Leder gikk inn for Borghild Tenden og tok dissens. Ellers er listen enstemmig.

For nominasjonskomiteen i Akershus Venstre
Astrid Ramnefjell
Leder

Nominasjonsliste for Akershus Venstre for Stortingsvalget 2013

Forslag fra nominasjonskomiteen:
1 Abid Q. Raja, Oslo (4 stemmer), dissens: Borghild Tenden, Bærum (1 stemme)
2 Siri Engesæth, Bærum
3 Erik Lundeby, Frogn
4 Runar Bålsrud, Hurdal
5 Solveig Schytz, Ås
6 Tord Hustveit, UV (Eidsvoll)
7 Charlotte Hagelund, Rælingen
8 Ingvild Tautra Vevatne, Asker
9 Boye Bjerkholt, Skedsmo
10 Camilla Hille, Ski
11 Ole Andreas Lilloe-Olsen, Bærum
12 Eirik T. Bøe, Bærum
13 Sesselja Bigseth, Nes
14 Inger Johanne Bjørnstad, Oppegård
15 Thor W. Togstad, Gjerdrum
16 Bernt Stilluf Karlsen, Bærum
17 Wolfgang Plagge, Bærum
18 Tine Brubak Jahren, Fet
19 Jonas Vevatne, Asker
20 Hulda Tronstad Nydal, Bærum
21 Bjørn Ivar Gran, Lørenskog
22 Kjersti Almåsvold, Eidsvoll
23 Terje Johansen, Frogn

Kontaktinformasjon:
Astrid Ramnefjell
Tlf: 93862943
Epost: [email protected]
Bilde i høy oppløsning (Flickr)

Se også:

Foreslåtte kandidater til Venstres stortingsvalgliste 2013
Oversikt over hvem som sitter i nominasjonskomiteen
Video: Debattmøte med toppkandidatene
Foreløpig beregning av utsendinger til Akershus Venstres nominasjonsmøte 2012
Akershus Venstres stortingsvalgliste 2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**