Fire nye år til Borghild!

Ski Venstre ønsker at Borghild Tenden skal representere Akershus Venstre også i neste periode. -Borghild har gjort en utmerket jobb for Akershus Venstre på Stortinget i 8 år, sier lederen av Ski Venstre Svein Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Borghild har gjort en veldig god jobb for Venstre, sier Kamfjord

Borghild har gjort en veldig god jobb for Venstre, sier Kamfjord
Foto: Atle Hagtun

– De fire siste årene på Stortinget har vært vanskelig for Venstre. Borghild har vært enslig svale sammen med partilederen vår, der det rent strategisk fra sentralt hold har vært et poeng å konsentrere Borghilds krefter inn på Tinget, mens Trine har vært den som skulle fronte oss utad, sier Svein Kamfjord.

– Det har naturlig nok medført at Borghild har blitt mindre synlig i media, men det har vært en viktig strategi for Venstre og som resultat ser vi gode målinger, sier kamfjord

-Borghild har ført kampen om Follobanen, om intercity-utbyggingen, om miljøutfordringer, om gode vilkår for småbedrifter, og ikke minst satt forkus på nedbyggingen av psykiske helsetjenester og triksingen med ventelister ved våre helseforetak. Dette er viktige saker som betyr noe for innbyggerne i Akershus, men også for Norge. Dette har gitt Venstre mye god omtale, og listen kan gjøres veldig mye lenger, sier Kamfjord.

– Det er slike representanter vi vil ha, representanter som fremmer vår politikk på en god måte inn i vanskelige forhandlinger på Stortinget, og som får til noe, sier Kamfjord.

-Vi ser det som selvsagt at en representant med så mye erfaring som Borghild, også må få fire nye år når hun selv vil. Hun ønskert å gi av sin erfaring og arbeidskapasitet for Akershus Venstre i fire nye år dersom hun føler hun har støtte. Det er vi veldig glade for, fordi hun representerer oss på en så utmerket og oppofrende måte, avslutter Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**