Ja til nasjonalpark i Østmarka!

Det er svært mange grunner til nasjonalpark i Østmarka. – Østmarka inneholder mange tilnærmet urørte områder som vil være utgangspunkt for mange store natur og friluftsområder, sier Christian Pedersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Ski Venstre vil arbeide for å opprette en nasjonalpark i Østmarka og håper på støtte fra de andre partiene når saken skal opp i både Formannskap og kommuestyre. En nasjonalpark i Østmarka vil være en berikelse for innbyggerne i hele regionen samt for turisme og næringsliv.

Venstre i kommunene Ski, Enebakk, Rælingen og Lørenskog står samlet i ønsket om nasjonalparken i Østmarka.

 I Østmarka er det mange eventyrskoger som bør sikres, mener Christian Pedersen.

I Østmarka er det mange eventyrskoger som bør sikres, mener Christian Pedersen.
Foto: Sofie Borgen

– Det er forunderlig at våre fire kommuner er mer kritiske til dette enn Oslo, som tross alt er den største grunneieren i den foreslåtte nasjonalparken, sier Pedersen.

– I Østmarka finner man alt fra dype eventyrskoger til flotte utsiktspunkter. Trua og sårbare arter finner sine siste leveområder her. Et velutviklet sti- og løpenett i kombinasjon med urørte områder tilbyr opplevelser for alle ønsker og behov, mener Pedersen.

 Vern er spesielt viktig i befolkningstette områder, sier Pedersen.

Vern er spesielt viktig i befolkningstette områder, sier Pedersen.
Foto: Melissa Seierstad

– I en region med stor befolkningsvekst og stort utbyggingspress er det helt nødvendig at vi sikrer et slikt naturområde for fremtidige generasjoner, sier Pedersen.

Det er svært mange argumenter for å etablere en nasjonalpark i Østmarka, og Ski venstre skal arbeide for at det blir en realitet:

– Østmarka inneholder mange tilnærmet urørte områder som vil være utgangspunkt for mange store natur og friluftsområder

– Området rundt hovedstaden trenger en nasjonalpark å vise til.

– En nasjonalpark og et nasjonalparksenter med mange aktiviteter vil skape helt nye muligheter for turister og turistnæringer i regionen.

 Ulv i Østmarka gjør den enda mer eksotisk, mener Pedersen.

Ulv i Østmarka gjør den enda mer eksotisk, mener Pedersen.
Foto: Christian Pedersen

– At området er beriket med både ulv og gaupe, rådyr og elg gjør området svært eksotisk og vil øke opplevelseskvalilteten for innbyggerne og danne grunnlag for villmarksturisme som er en voksende næring flere steder i Norge – nå har Oslo og Akershus muligheten til å tilby det samme.

– Et nasjonalpark vil kunne skape nye arbeidsplasser i området.

– Skepsisen til mot nasjonalparken baserer seg på en misforståelse – nasjonalpark er ikke det samme som reservat (den strengeste verneformen vi har)

– I nasjonalparker er det rom for betydelig mer aktivitet. Turløyper, skiløyper, sykling, turisthytter med overnatting og så videre. Nasjonalparker er til for å fremme naturnært friluftsliv og aktiviteter som skal være til for alle.

 Det drives ikke mye skogdrift i kommuneskogene i dag, og grunneiere får full erstatning, sier Pedersen.

Det drives ikke mye skogdrift i kommuneskogene i dag, og grunneiere får full erstatning, sier Pedersen.
Foto: Jan Harsem

– Det er feil at markaloven sikrer kvaliteten i Østmarka. Skogbruket er nemlig unntatt fra dette lovverket. Det er i skogen at vi finner flesteparten av de truede og sårbare arten – den viktigste årsaken til dette er skogbruket.

– Den eneste begrensningen i Østmarka vil bli på skogshogst og bygging av skogsbilveier.

– Det er fullt mulig å tilpasse regleverket i den foreslåtte nasjonalparken til de ulike behovene gjennom en verneforskrift – derfor er det meningsløst å si nei etablering av nasjonalparken.

– Grunneiere får full erstatning for skogen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**