Akershus Venstre fyller 133 år

På denne dagen, 30. april 1880, ble Akershus Venstre stiftet. Stiftelsesmøtet for Norges eldste politiske fylkeslag, “Akershus amts fællesforening”, ble avholdt på på Strømmen. Man vedtok at foreningen skulle “…virke for folkelig Oplysning, Frihed og Sparsomhed i Stat, Amt og Herred”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Akershus Venstre spilte en sentral rolle i Venstres første år.

Akershus Venstre spilte en sentral rolle i Venstres første år.
Foto: Kjartan Almenning

Akershus Venstre ble stiftet på Strømmen 30. april 1880. På denne tiden var Norge preget av den rikspolitiske striden mellom statsmakene og “kampen for parlamentarismen”.

De lokale venstreforeningene i Akershus var svært aktive i Venstres tidlige historie på 1880-tallet. Vi vet at det var representanter fra Ås, Skedsmo, Sørum, Høland og Ullensaker tilstede på stiftelsesmøtet. Foreningene i Sørum og Høland tilhørte Jaabæks bevegelse, og de andre foreningene var nye; stiftet i 1879-80. Det fantes trolig også liberale foreninger i Eidsvoll, Gjerdrum, Kråkstad og Blaker som også bidro.

Les mer om historien og opphavet til Akershus Venstre her.

Akershus Venstre har lange og stolte tradisjoner, og har spilt en viktig rolle i det norske demokratiet. Det var Akershus Venstre som tok initiativet til å dannet en nasjonal Venstre-forening, og Johan Sverdup, Venstres første leder var på denne tiden innvalgt på Stortinget for Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**