Velkommen til fylkesårsmøte 2014

Årsmøte i Oppland Venstre for 2014 finner sted på Mølla Hotel på Lillehammer lørdag 15. og søndag 16. februar. Møtestart vil bli kl 11.00 på lørdag og avsluttes med lunsj på søndag. Tema for fylkesårsmøtet (og for landsmøtet) er menneskerettigheter. Fylkesleder Ketil Kjenseth og psykolog Kerstin Söderström vil innlede om emnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser var 31. januar. Det vil ikke bli tatt inn nye forslag i møtet. Redaksjonsnemnd vil ut fra innkomne forslag forberede forslag til uttalelser til møtestart. Disse vil bli diskutert i møtet, og det blir selvsagt anledning til å foreslå endringer, samt å fremme sitt innsendte forslag på nytt dersom dette ikke er kommet med i redaksjonsnemndas forslag. Sendes til epost: [email protected]. Forslag bør leveres mest mulig ferdig, ca. ½ A4-side.

Venstre (VHO) har utarbeidet et problemnotat om temaet menneskrettigheter. Fylkesårsmøtet er bedt om å gi innspill problemstillingene i notatet. Notatet er publisert under.

 Fylkesleder Ketil Kjenseth håper mange finner veien til gode politikkdiskusjoner på Lillehammer.

Fylkesleder Ketil Kjenseth håper mange finner veien til gode politikkdiskusjoner på Lillehammer.
Foto: Venstre

Fylkesårsmøtet 2014 vil velge personer til nytt fylkesstyre, landsmøteutsendinger, nominasjonsnemnd og andre posisjoner.

Oversikt over antall utsendinger som lokallagene har til årsmøtet og fullmaktskjema er sendt ut til lokallagene. Fullmaktskjema legges også ut nedenunder. Dette skal innleveres på årsmøtet.

Øvrige årsmøtepapirer vil bli publisert her på Oppland Venstres hjemmeside etter hvert som de blir klare.

Årsmøtedelegatene velges av lokallagene. Deltagelse på årsmøtet koster 1000 kroner pr. deltager (faktureres i etterkant), uavhengig av om delegatene overnatter eller ikke. Prisen dekker også lunsj og middag. Prisene er uansett subsidiert av fylkeslaget.

Merkostnader for bestilt overnatting som ikke benyttes faktureres lokallagene i etterkant.

Påmeldingsfrist for delegater til årsmøtet var 31. januar. Påmelding til [email protected].

Årsmøtepapirer (suppleres)

Program og saksliste
Fullmaktskjema (tas med til årsmøtet)
Problemnotat menneskerettigheter
Vedtekter Oppland Venstre
Antall årsmøteutsendinger lokallagene
Evalueringsnotat valgkamp 2013
Regnskap 2013
Årsmøteprotokoll 2013
Fylkesstyrets årsmelding 2013
• Fylkestingets årsmelding 2013
Valgkomiteens innstilling
Styrets virksomhetsplan 2014-2015

Årsmøteuttalelser (forslag)

• Suppleres

 Roger Granum fra Lillehammer er av valgnemnda innstilt som ny fylkesleder.

Roger Granum fra Lillehammer er av valgnemnda innstilt som ny fylkesleder.
Foto: Sanna Sarromaa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**