Nei til nedleggelse av Palliativ avdeling ved Ski Sykehus

I et brev til ledelsen ved Akerhus Universitetssykehus ber Oppegård Venstre om at man beholder Palliativ avdeling ved Ski Sykehus. Brevet kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre vil beholde palliativ avdeling på Ski

Venstres lokallag i Follokommunene ber ledelsen på Ahus stanse planene om nedlegging av de åtte sengene for palliativ behandling på Ski sykehus.

Det er mangel på senger i sykehusene allerede nå. Befolkningen vokser med 10.000 i året i Ahus sitt opptaksområde. Ahus har korridorpasienter i dag, og kjøper plasser på Lovisenberg, Diakonhjemmet og Kongsvinger sykehus. At man foreslår å erstatte de åtte sengeplassene med seks nye senger i sitt eget senter på Ahus kan ikke kompensere for tapet. Det vil svekke det totale antall sengeplasser i en område i sterk befolkningsvekst — også i antall eldre og syke. Å legge ned sengeposter/senger på Ski sykehus er i denne situasjonen uforsvarlig — vi har ingen til overs!

Dessuten vil det føre til at døende pasienter får større avstand til sine pårørende. De mange sterke historiene som er kommet frem i debatten viser hvor viktig det er for pasienter og pårørende å få være i nærheten av hverandre under uhelbredelig sykdom når livet går mot slutten. Dette handler om mennesker som er på det mest sårbare.

Palliativ sengeavdeling på Ski har i dag solid kompetanse og erfaring med lindrende behandling til alvorlig syke pasienter i Follo. Samarbeid mellom sykehus og kommuner for denne pasientgruppen må avklares i forbindelse med oppbyggingen av det lokalmedisinske senteret som skal komme på Ski. I mellomtiden må palliativ sengeavdeling på Ski sykehus bestå som i dag.

Venstre støtter derfor Follorådets henstilling om å bevare den palliative sengeenheten på Ski.

Venstres representant fra Akershus, Abid Q. Raja, har stilt spørsmål i Stortinget om helseministeren vil ta initiativ overfor Ahus for å stanse nedlegggelse av palliativ avdeling ved Ski sykehus. Vi venter spent på svaret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**