Styret i Ski Venstre

Etter årsmøtet for 2013 består styret av Lars Magnus Günther (leder), Camilla Hille (nestleder), Christian Pedersen (kasserer), Geir Hammer og Jan-Helge Christiansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Varamedlemmer er Svein Kamfjord, Lisbeth Bøler og Atle Hagtun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**