Bystyrelisten for kommunevalget 2015 er klar

Kristoffer Nåden Havn

Per A. Thorbjørnsen er partiets ordførerkandidat, og på andre og tredje plass er Annamaria Gutierrez og Rune Askeland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Listen har tre kandidater med stemmetillegg. Per A. Thorbjørnsen, Annamaria Gutierrez og Rune Askeland. Deretter følger 23 navn i prioritert rekkefølge, før resten av listen følger alfabetisk. De prioriterte kandidatene har ikke stemmetillegg, men prioriteringene er ment som et signal til velgerne om hvem partiet ønsker inn i bystyret. Listen er som følger:

Nr. Navn Yrkestittel Bydel Født
1 Per A. Thorbjørnsen Kommunalråd Storhaug 1952
2 Annamaria Gutierrez Kulturøkonom Eiganes og Våland 1978
3 Rune Askeland Avdelingsleder Hillevåg 1977
4 Jan Erik Søndeland Sivilingeniør Storhaug 1983
5 Iselin Nybø Jurist/Stortingsrepresentant Storhaug 1981
6 Sofie Aurora Braut Bache Student Storhaug 1993
7 Line Cecilie Møller Christiansen Lege Eiganes og Våland 1975
8 Magne Bartlett Student Eiganes og Våland 1991
9 Anette Frøyland Analytiker Eiganes og Våland 1967
10 Erik Hammer Adm. direktør Eiganes og Våland 1975
11 Hege Eriksen Nordbøe Lærer Eiganes og Våland 1970
12 Kjartan Alexander Lunde Sivilingeniør Madla 1987
13 Hege Benedicte Blom Fagleder Storhaug 1962
14 Harald Hammer Senior konsulent Hillevåg 1982
15 Kristina Riis Iden Fastlege Eiganes og Våland 1962
16 Per Inge Torkelsen Klovn Eiganes og Våland 1953
17 Hayrettin Soyer Sivilingeniør Tasta 1945
18 Kristin Bade Veire Pensj. rektor Hinna 1943
19 Eivind Berg Enoksen Jurist Storhaug 1976
20 Mette Vabø Doktorgradstipendiat Madla 1982
21 Ali M. Fuard Selv. næringsdrivende Hundvåg 1956
22 Thor Bjarne Bore Redaktør Storhaug 1938
23 Lill Qvigstad Næringsdrivende Hillevåg 1959
24 Kolbein Haakon Lunde Lektor Madla 1958
25 Johanna Rajala Jurist Hinna 1983
26 Sarah Abid Artist Eiganes og Våland 1986
27 Øyvind Andreassen Kiropraktor Eiganes og Våland 1982
28 Marianne Fuglestad Bartlett Konsulent Eiganes og Våland 1968
29 Anne-Marthe Nygård Basso Rektor Eiganes og Våland 1966
30 Siv Hilde Berg PHD Stipendiat og Psykolog Hillevåg 1983
31 Tove Lill Bjelland Bedriftsrådgiver/Leder Hillevåg 1984
32 Monika Blikø Sivilingeniør Storhaug 1988
33 Kjartan Bærem Selv. næringsdrivende Storhaug 1979
34 Bjørn Ove Bøe Service Leader Hillevåg 1973
35 Hugh Alexander Clarke Lærer Storhaug 1970
36 Tone Lise Gundersen Artist og kursholder Hundvåg 1965
37 Sven Gustafsson Rådgiver v/ Rogaland A.Senter Eiganes og Våland 1968
38 Anette Hagelin Boleder Tasta 1965
39 Andre Hageseter Lektor Hinna 1980
40 Idunn Helle Student Hillevåg 1990
41 Glenn F. Henriksen IT Konulent Tasta 1974
42 Frank Herfjord Jobbkonsulent Eiganes og Våland 1978
43 Anne Mette Hestad Organisasjonssekretær Eiganes og Våland 1958
44 Nina Kristine Holm Jurist Storhaug 1969
45 Roar Houen Bibliotekleder Storhaug 1965
46 Svein Hovland Instruktør Storhaug 1967
47 Nasir Iftikar Siviløkonom Storhaug 1980
48 Helge Barmen Johnstuen Ansatt i skatteetaten Hillevåg 1963
49 Morten Søyland Kristensen Universitetslektor Hillevåg 1977
50 Ivar Langvik Rådgiver Hillevåg 1961
51 Morten A. Langøy Sivilingeniør Hinna 1962
52 Ingunn Larsen Barnehagelærer Hinna 1975
53 Paal Lilleeidet Siviløkonom Eiganes og Våland 1965
54 Sarah Frost Logan Student Eiganes og Våland 1993
55 Leif Anker Lorentzen Lufthavnsjef Eiganes og Våland 1957
56 Egil Meihack Økonom Eiganes og Våland 1972
57 Finn Olav Mjærum Seniorrådgiver Madla 1962
58 Gunnvor Molaug Pensjonist Eiganes og Våland 1942
59 Elisabeth Bøe Olsborg Landskapsrådgiver Storhaug 1974
60 Dag Rune Qvam Forskningsrådgiver Tasta 1970
61 Frode Ramstad Komersiell rådgiver Eiganes og Våland 1962
62 Kirsti Marie Sandgren Uførepensjonist Madla 1974
63 Jorun Sandve Spesialpedagog Hillevåg 1969
64 Anna Egaas Songe-Mølle Pensjonist Eiganes og Våland 1947
65 Joachim Steinbru Fotograf Hillevåg 1993
66 Svein Stueland Pensjonist Hinna 1948
67 Jarle Tronerud Konseptutvikler Eiganes og Våland 1972
68 Mari Drange Tytlandsvik Student Tasta 1996
69 Bjørn Veire Siviløkonom Hinna 1943
70 Gunnar Veire Sivilingeniør Eiganes og Våland 1969
71 Tor Ytre-Arne Organisasjonssekretær Tasta 1952
72 Tron Eivin Øvrebø Senior Prosjektleder Hinna 1960
73 Ismael Odin Årthun Sikkerhetskonsulent Hinna 1996

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**