En god alderdom for alle

Oddveig Benum Botnen, Eldfrid Hovden og Ingjerd Skinnes med Abid Raja
Oddveig Benum Botnen, Eldfrid Hovden og Ingjerd Skinnes med Abid Raja. Foto: Ingvild T. Vevatne

Asker skal være en god kommune for alle aldersgrupper. Kommunen skal tilby en verdig og tilpasset eldreomsorg som imøtekommer den enkeltes behov.

Mange eldre har god helse og kan leve et aktivt liv. Det representerer en stor ressurs for kommunen som det må legges til rette for. For de som trenger bistand og omsorg, skal kommunen tilby en verdig og individuelt tilpasset tjeneste. Venstre ønsker at omsorgs- og pleietrengende i størst mulig grad skal få et tilbud i sitt eget nærområde.

Asker Venstre vil:

  • Bedre kapasiteten på kommunens seniorsentra med vekt på sosialt og kulturelt fellesskap, tilbringertjeneste, gode måltider og aktiviteter/helsetilbud.
  • Bygge nye eldreinstitusjoner for heldøgns pleie og omsorg på Vettre og i Heggedal. Venstre vil parallelt arbeide for på sikt å avvikle Bråset.
  • Arbeide for en systematisk bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene.
  • Følge opp at kvaliteten i hjemmehjelpen er god og tilpasset individuelle behov.
  • Jobbe for turnusordninger i hjemmesykepleien som sikrer brukerne forutsigbarhet.
  • Arbeide for økt innovasjon i omsorgsboligene som kan bidra til utvikling og aktivitet for beboerne.
  • Ha en videreutvikling av Søndre Borgen til et kompetent lokalmedisinsk senter.

Mer om Asker Venstres helse- og velferdspolitikk:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**