Fjorden for alle

Vollen, Asker
Vollen, Asker. Foto: Ivar Knai

Fjorden og øyene er viktige rekreasjonsområder for Askers innbyggere.

Asker har en verdifull kystkultur som må ivaretas og videreutvikles. Fjorden og øyene har også mange viktige naturtyper som må forvaltes godt.

Asker Venstre vil:

  • Videreutvikle og utvide kyststien.
  • Sikre allmennhetens tilgang til strandsonen gjennom å fjerne ulovlige stengsler.
  • Tilrettelegge for fritidsaktiviteter på fjorden, gjennom en egen fjordbruksplan.
  • Legge til rette for de myke trafikantene, også på fjorden.

 

Mer om Asker Venstres politikk for kultur, idrett og frivillighet:

 

Til hovedsiden for Asker Venstres politiske program

 

Brønnøya. Foto: Henning Klokkeråsen
Brønnøya. Foto: Henning Klokkeråsen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**