Gode vilkår for kultur, idrett og frivillighet

Aktive syklister i Asker
Aktive barn og ungdom i idrett i Asker. Foto: Ivar Knai

Asker har en rik kulturarv, fantastisk natur, flotte kulturlandskaper, og mange gode arenaer for utøvelse av kultur, idrett og friluftsliv. I kombinasjon med et rikt lags- og foreningsliv bidrar dette til at Asker er en god kommune å bo i.

Kulturell overlevering til neste generasjon er en av de viktigste sosiale prosesser i et samfunn. For barn og unge er disse tilbudene en svært viktig del av det å få en meningsfylt oppvekst, både sosialt, mentalt og fysisk.

Frivillige organisasjoner er en bærebjelke i det norske samfunnet. Det frivillige foreningslivet gir folk en lokal tilhørighet, verdifulle kunnskaper og ferdigheter. Venstre vil gi den frivillige sektoren i Asker vekstmuligheter og arbeide for at kommunen er en langsiktig og støttende partner der det trengs.

Asker Venstre vil:

  • Styrke kommunens økonomiske støtte til frivillige organisasjoner.
  • Tilby flere av kommunens lokaler til bruk av frivilligheten.
  • Satse spesielt på frivillige organisasjoner for ungdom.
  • Planlegge skolebygg for alternativ bruk etter ordinær skoletid, som møtelokaler for lag og foreninger, privatundervisning, idrett eller kulturaktivitet.

 

Mer om Asker Venstres politikk for kultur, idrett og frivillighet:

 

Til hovedsiden med Asker Venstres politiske program

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**