Et yrende kulturliv

Kulturhuset Asker sentrum
Kulturhuset Asker sentrum. Foto: Ivar Knai.

Kunst og kultur har en egenverdi. Asker Venstre ønsker en kommune der det er rom og muligheter for et mangfoldig kulturliv.

Det offentlige skal stimulere og oppmuntre til bred kulturell aktivitet. Asker Venstre vil at alle skal ha muligheter for gode kulturopplevelser, uavhengig av økonomi og bakgrunn.

Asker Venstre vil:

 • Prioritere økt kapasitet og større tilbud ved kulturskolen. Jobbe for å redusere ventelister ved kulturskolen.
 • Støtte private tilbydere av kultur- og musikkundervisning og utrede muligheten for kommunal støtte til disse.
 • Styrke bibliotekene i Asker sentrum og Heggedal med utvidede åpningstider og videreutvikling av tilbudene.
 • Gjøre flere scener tilgjengelige for lokale kulturgrupper, særlig barne- og ungdomskultur i Asker kulturhus.
 • Bidra til at Oslofjordmuseet i Vollen blir et levende senter for alle.
 • Videreføre Hasselbakken som et frivillighetens hus i Asker.
 • Bidra til at det etableres Innbyggertorg sammen med frivilligheten på Borgen og på Holmen.
 • Bidra til kulturminnevern blant annet gjennom merking og bevaring av historisk interessante bygninger.
 • Sikre tur traséer mellom sjøen og marka, og merking av kulturminner og turveier.
 • Sikre at menighetene har økonomiske rammer til å drive et mangfold av frivillig arbeid overfor ulike aldersgrupper.
 • Sikre arenaer for kunst og kulturformidling, som Galleriet (Asker kunstforening) i Kulturhuset, Det Gule Huset, Galleri Trafo og Asker museum.
 • Utvikle Esviken til et lokalt senter for kultur og frivillighet.
 • Utvikle en levende kulturarena på Asker torg.
 • Innføre et «Askerkort» med reduserte priser på arrangement i kulturhuset for ungdom.
 • Videreutvikle det kommunale samarbeidet med Nakuhel.

Mer om Asker Venstres politikk for kultur, idrett og frivillighet:

Tilbake til hovedsiden for Asker Venstres politikk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**