Økt samspill mellom skolen og andre læringsarenaer

Forskerfabrikken på Asker videregående
Forskerfabrikken på Asker videregående

Asker Venstre ønsker at den offentlige skolen skal være den viktigste læringsarenaen for barn og unge. Men elevene kan også ha stor glede og nytte av læringsaktiviteter i regi av andre aktører i det sivile samfunn. I samspill med sine lokalmiljøer kan skolene i Asker utvikle særpreg og satsingsområder som kan gi elever og foreldre sterkere opplevelse av lokal identitet og tilknytning til skolen.

Asker Venstre vil:

  • Bidra til mer aktiv utnyttelse av sommerukene til læringsaktiviteter i regi av for eksempel Forskerfabrikken.
  • Bidra til styrket samarbeid mellom Askerskolen og Kulturskolen.
  • Støtte skoler i Asker som vil bygge en klarere profil og identitet.

Mer om Venstres politikk for en god skole i Asker:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**