Akershus Venstre på besøk i Lørenskog og hos “Elias den lille redningsskøyta”

Fra venstre Torild Jørgensen og Monica O. Oseberg fra Lørenskog, Eirik T.Bøe og Solveig Schytz Akershus Venstre`s toppkandidater, Alf Knutsen og Lørenskog Venstre`s 1.kandiddat Bjørn Ivar Gran. , "Foto: Kjell Erik Oseberg"

Akershus Venstre dro “på tur” til flere lokallag, deriblant Lørenskog, som en del av sin offisielle valgkamp start 6. juni .

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Akershus Venstre dro “på tur” til flere lokallag, deriblant Lørenskog, som en del av sin offisielle valgkamp start 6. juni . På turen utifra møtestedet på Oslo S informerte Johan Ellingsen fra Østmarkas venner og Enebakk Venstre om hvorfor Østmarka må bli nasjonalpark.

“Østmarka må bli en nasjonalpark.

 

Sikring av bynære friluftsområder blir viktigere enn noen gang, når flere mennesker flytter til byene. Det handler om fremtidens friluftsliv og naturopplevelser som er til det beste for folkehelsen. Dette gjelder alle kommunene med befolkningsvekst og med grense til marka. Disse er Oslo, Ski, Enebakk, Rælingen og vårt eget Lørenskog. Første stopp var hos Ski Venstre som hadde valgkamp stand på Ski musikk festival. Deretter bar det videre til Lørenskog.

“Ved Lørenskog Hus tok
Bjørn Ivar Gran,
Lørenskogs Venstres 1. kandidat

imot alle sammen.

 

Bjørn Ivar Gran, Venstre peker i retninger for utviklingsprosjekter i Lørenskog
Bjørn Ivar Gran, Venstre peker i retninger for utviklingsprosjekter i Lørenskog

Der bar det opp i 8.etasje i Lørenskog Hus. I høyden ser områder for sentrumsnær utbygging som Thurmanskogen, deler av Skårersletta og Solheimkrysset. Ødegården og Fjellhamar var utenfor synsfeltet, men det ble forklart i detalj med planer, størrelsesorden og tanker rundt fordeler og ulemper utviklingen vil medføre.

“Venstre har en
grønn fortettings politikk.

 

“En fortetting vil gjøre det enklere å bevare de store gjenværende småhusmiljøenes kvalitet slik vi kjenner det i dag. Det bidrar til at vi tar vare på våre kommuners identitet og historie, samtidig som vi gir dagens småhusbeboere større forutsigbarhet. Fortetting på kollektivknutepunkter gir både grønn vekst og bevare vårt grønne preg. Dette er Venstres strategi for og opprettholder attraktive bolig- og næringsområder med høy kvalitet. Samtidig er dette et godt og bærekraftig svar på de nasjonale og globale utfordringene som veksten i Oslo-regionen og klimakrisen stiller oss overfor.”

“Fortetting med kvalitet gir livskvalitet.

Det en mener er at med fortetting med kvalitet ønsker en å tar vare på lokalområdets identitet, men samtidig utnytte områdene rundt kollektivpunktene. En ønsker å prioritere store grøntområder og ikke fortette så mye at det går utover livskvaliteten til småhusbeboerne eller de innflyttere. Dette er noe vi i Lørenskog Venstre er veldig opptatt av når det gjelder utbyggingen spesielt på Fjellhamar.

Elias
Skaperen av “Elias den lille redningsskøyta” er Venstremannen Alf Knutsen fra Lørenskog.

Etter påfyll av energi i form av deilig Tapas, stod bedriftsbesøk hos en entreprenør og gründer, Venstremedlem og skaperen av “Elias den lille redningsskøyta” Alf Knutsen for tur. Vi fikk komme inn i lokalene til teamet bak “Elias” og høre hele gründerhistorien fra oppstarten for 18.år siden.

“Gründer historien om
“Elias, den lille redningsskøyta.

 

Det var spennende å se utviklingen av de forskjellige karakterene, forandringene underveis og de nødvendige tilpasningene som måtte til for å komme inn på det internasjonale markedet. Det hadde vært en stor suksess historie, men også perioder med utfordringer og motgang. Alf har i perioder tatt full permisjon fra jobben han opprinnelig hadde som kantor (organist) i Fjellhamar menighet. Men livskvaliteten han opplever ved å jobbe som kantor er så viktig for han, at han nå var tilbake i deltidsstilling ved siden av “Elias” prosjektet.

“Oppdaget Venstres gode gründer politikk.

 

Det var etter oppstartfasen av Animondo AS at Alf oppdaget hvor god politikk Venstre har når det gjelder å starte og drive egen bedrift. Venstre vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

Fra venstre Torild Jørgensen og Monica O. Oseberg fra Lørenskog, Eirik T.Bøe og Solveig Schytz Akershus Venstre`s toppkandidater, Alf Knutsen og Lørenskog Venstre`s 1.kandiddat Bjørn Ivar Gran.
Fra venstre Torild Jørgensen og Monica O. Oseberg fra Lørenskog, Eirik T.Bøe og Solveig Schytz Akershus Venstre`s toppkandidater, Alf Knutsen og Lørenskog Venstre`s 1.kandiddat Bjørn Ivar Gran.

Vi fikk fortalt rykende ferske nyheter om at “Elias”serien var solgt til Netflix! Gratulerer Alf og takk for at du alltid stiller opp for oss i Lørenskog Venstre, når vi trenger det. Du får det til selv med en særdeles full avtalebok. Lykke til videre.

“Ungdoms bedriften Get Attention UB.


Ungdoms bedriften Get attention UB
var med å filmet og intervjuet under oppholdet på Lørenskog. Get attention UB kom Venstre i kontakt i forbindelse med at vi sponset Mailand Mesterskapet for Ungt Entrepenørskap. Vi gleder oss til å se det ferdige materialet.

vh
Monica O.Oseberg, Lokallagsleder og Bjørn Ivar Gran, Gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**