Kommunereformen i Norge

Lørenskog Hus , " Foto: Kjell Erik Oseberg"

Etter en grundig prosess i kommunen så er det gitt ut en rapport «kvalitetskriterier for god og vel-drevet kommune».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Bjørn Ivar Gran, Gruppeleder Lørenskog Venstre “Foto: Monica O. Osberg”

Kommunereformen og Lørenskog

Etter en grundig prosess i kommunen så er det gitt ut en rapport «kvalitetskriterier for god og veldrevet kommune». Rådmann har en delt innstilling. Rådmannen mener Lørenskog er tilstrekkelig robust til å bestå som egen kommune, samtidig som en større kommune kan gi gevinster. Rådmannen skisserer to mulige veivalg for den videre prosessen hva gjelder kommunereformen i Lørenskog.

Alternativ 1.
Kommunestyret ønsker at Lørenskog skal bestå som egen kommune,

Alternativ 2.
Kommunestyret ønsker at rådmannen utreder mulige gevinster ved kommunesammenslåing med andre aktuelle kommuner på Nedre Romerike.

De fleste innbyggerne jamfør innbyggerundersøkelsen føler at Oslo er det stedet som de etter Lørenskog har mest tilknytning til. Det er ikke signal fra Oslo om noen videre utredningsønsker og kommunens egenart er det også mange i Lørenskog som ønsker å ivareta.

Venstre vil stemme for alternativ 1.

Se vårt kapittel i valgprogrammet 2015-2019 om Lørenskog i Fremtiden

Bjørn Ivar Gran, gruppeleder

Linker:

Lørenskog Kommunes presentasjon av temaet som også er med linker til
Regjeringens informasjon og Fylkesmannens informasjon om reformen.

Stat og styring – tidsskriftet for politikk og forvaltning – Tja til Kommunereformen
“Hvor vellykket den danske kommunereformen av 2007 er omdiskutert. Intervjuet med statsviter Kurt Houlberg som forsker på den danske reformen.”

Kommunestrukturen i Sverige ( på Regjeringen.no)
Sveriges Kommuner og Lânsting (svensk)

NRK flere artikler om kommunesammenslåingen
NRK artikkel om Norgeskartet med 105 kommuner istedenfor

Aftenposten artikkel om forsker Einar Vetvik ved Senter for omsorgsforskning

Kommunal omsorgs rapport 2011 mot 2025 fra senter for omsorgsforskning

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**