– Gledelig initiativ fra Follo Ren

Lars Magnus Günther, 2. kandidat Ski Venstre, Foto: Christian Pedersen
Follo Ren melder på sine hjemmesider at de vil starte et prøveprosjekt med innsamling av plastemballasje. I september vil husstandene få utlevert en rull med sekker for plastinnsamling, som vil bli samlet inn samtidig med papir og papp.
Lars Magnus Günther, 2. kandidat Ski Venstre
Lars Magnus Günther, 2. kandidat Ski Venstre

– Nå som Kretsløp Follo, det mest fremtidsrettede anlegget for sortering av avfall i Norge, ble torpedert av posisjonen i Ski (H, FrP, PP og KrF) er det svært gledelig at Follo Ren tar initiativ til at plasten likevel kan sorteres ut fra restavfallet, sier Lars Magnus Günther, leder i Ski Venstre og 2. kandidat for partiet i kommunevalget.

På denne måten blir i alle fall noe av plastsorteringen ivaretatt, selv om husholdningene aldri vil kunne sortere i nærheten av like godt som maskiner.

Ski Venstre er godt fornøyd med at Follo Ren på denne måten viser evne og vilje til likevel å finne miljøvennlige løsninger for husholdningsavfallet vårt, sier Günther.

– Selv om prosjektet Kretsløp Follo dessverre er dødt, lever ideene om gjenbruk, resirkulering og kretsløpsøkonomi videre. Etter valget vil Ski Venstre ta opp igjen spørsmålet om hvordan vi kan finne en felles renovasjonssløsning som tar opp i seg de samme målsettingene, og som gjør Follo-kommunene til en fremtidsrettet miljøpådriver, ikke bare en passiv innkjøper av den billigste søppelløsningen som kun ivaretar minstekravene, avslutter Günther.

Follo Ren starter plastinnsamling

Follo Ren starter plastinnsamling
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**