Venstre betyr flere sykkelveier

Foto: Lars Magnus Günther

Venstre bidrar i inneværende budsjettår til at satsingen på kommunale gang- og sykkelveier i Norge blir 7,5 ganger så stor som det regjeringen opprinnelig foreslo. Dette er ikke minst viktig for Ski som nå skal vokse.

Belønningsordningen, som Venstre opprinnelig introduserte, fungerer som et insentiv for kommuner og fylkeskommuner som satser på utbygging av et bedre sykkelveinett, der staten tar halvparten av regningen for investeringene til infrastruktur, sykkelparkering og skilting. Belønningsmidlene gir kommunene mulighet til å gjennomføre prosjekter de i utgangspunktet ikke har ressurser til.

Dette er både et viktig klimatiltak og et godt nærmiljøtiltak, se bare på entusiasmen den nye gang- og sykkelveien mellom Ski og Kråkstad har skapt. For oss i Ski som har omfattende planer for transformasjon av både byen og for Langhus, og der vi ønsker å knytte flere av tettstedene sammen med nye sykkelveier, er dette veldig gode nyheter.

Lars Magnus Günther,

2. kandidat Ski Venstre

Lars Magnus Günther, 2. kandidat Ski Venstre
Lars Magnus Günther, 2. kandidat Ski Venstre. Foto: Christian Pedersen

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**