Lønnsomme soppkontroller

Camilla Hille, Christian Pedersen

At Follo Sopp- og Nyttevekstforening skal få fortsette sine kontroller er noe Ski Venstre vil jobbe for.

– Det er en veldig liten investering for å fremme folkehelse og forebygge svært dyre sykehusinnleggelser, sier Venstres ordførerkandidat Camilla Hille

Soppkontroller er en sak er en sak som Venstre har tatt opp flere ganger tidligere både i skriftlig spørsmål på Stortinget og i innstillingen til den nylig fremlagte folkehelsemeldingen. Venstre stilte nylig et nytt skriftlig spørsmål, denne gang til helseminister Bent Høie. Venstre ønsker at dette skal finansieres i høyere grad av offentlige midler, fordi vi mener det er svært samfunnsøkonomisk lønnsomt.

– Det er et billig tiltak for folkehelsen å gi offentlig støtte til soppkontroller, vi kan ikke risikere at et godt tilbud til publikum legges ned, sier Hille.

En levertransplantasjon koster 1,2 mill. kroner, en nyretransplantasjon koster 550 000 kr. og dialyse koster 650 000 kr. årlig. I tillegg må de som har transplantert et organ gå på dyre medisiner resten av livet. Det koster bortimot 100 000 kroner årlig.

– Hva er da en offentlig støtte på 1 til 1,5 millioner? Jo, en veldig god samfunnsøkonomisk investering, sier Hille

– Jeg vil heller si at vi ikke har råd til å la være. Ventelisten på transplantasjoner er dessverre alt for lang som den er, særlig for nyrer og lever, da er det viktig å forebygge der vi kan.

Å sanke av naturen, delta i andelslag, kjøpe kortreist mat er en økende trend i samfunnet. Det er en økende interesse for sopp og bær. Flere og flere benytter soppsanking som «matauke» og det er uten tvil positivt for folkehelsen at folk kommer seg ut i marka. Det er derfor viktig med et slikt tilbud både for å fremme folkehelsen og for å forebygge dyre helseutgifter.

– Jeg arbeidet tett med folkehelsemeldiingen som rådgiver på Stortinget. For Venstre var det viktig å nevne soppkontroller spesielt, og vi lyktes med å få med oss en enstemmig komité. Det betyr at det er politisk vilje for å opprettholde tilbudet og Venstre skal jobbe for å få penger til soppkontroller.
– Jeg har stor tro på at vi finner en løsning, avslutter Hille

 

Her kan du lese spørsmålet som er sendt til Helseministeren.

Østlandets Blad: Kjemper for sikker sopp

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**