En bydel for næring og arbeidsliv

Foto: Jo Straube

Sagene Venstre har 6 områder i programmet sitt for 2015-2019. Hver dag frem mot valget ønsker vi at du skal bli kjent med ett av dem, så du finner ut om Venstre er noe for deg. I dag presenterer vi område 4: En bydel for næring og arbeidsliv.

Venstre vil gjøre Sagene til en enda bedre bydel å bo i livet gjennom – uansett hvem du er og hvilke behov du har. Det skal være en bydel der hver enkelt har frihet til å leve sitt liv, samtidig som vi tar ansvar for hverandre. Vi vil skape trivsel og bevare miljøet og de grønne lungene. Vi vil ha en trygg bydel som legger til rette for aktivitet og utfoldelse – både næringsliv, kulturliv og frivillig innsats, slik at alle kan bruke sine evner og forutsetninger til det beste for seg selv og samfunnet.

Sagene er en bydel med lang arbeiderhistorie, og er en bydel i stadig utvikling. Det gamle skal bevares i en ny tid, og nye arbeidsplasser og bransjer dukker opp. Sagene Venstre ønsker å støtte opp om gründer- og entreprenørvirksomhet i bydelen, særlig blant unge etablerere. Det er samtidig viktig å sikre at etablerte bedrifter sikres gode vilkår, og at det legges til rette for en økning i kvalifisert arbeidskraft.

Sagene Venstre vil:

  • Sette av egne “gründermidler” som skal komme bydelen til gode
  • at bydelens egne virksomheter i så stor grad som mulig bruker lærlinger og/eller arbeidskraft utenfor det etablerte arbeidsmarkedet, samt skape incentivordninger slik at lokale bedrifter kan gjøre det samme
  • at serveringssteder uten alkoholservering selv skal kunne bestemme egne åpningstider.


Oslo Venstre har mulighet til å gjøre mer på dette området, og har mye god politikk om det i programmet sitt. Det kan du lese her.

Se programmet til Sagene Venstre for perioden 2015-2019 her.
Se presentasjon av område 1 her.
Se presentasjon av område 2 her.
Se presentasjon av område 3 her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**