Nominasjonskomitéens innstilling er klar

Foto: Steinar Bleken

Nominasjonskomitéen i Buskerud Venstre har avsluttet sitt arbeid med forslag til liste for stortingsvalget 2017. Ikke uventet er det Rebekka Borsch fra Røyken som er foreslått på topp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Tore Hogstad har ledet arbeidet i nominasjonskomitéen i Buskerud Venstre. Komitéen har forøvrig bestått av Sissel Urke, Helge Stiksrud, Ellen Korvald og Julius Mikkelsen. Kristine Nore trådte ut av komitèen da hun ønsket å være kandidat til en listeplass.

– Det har vært både givende og spennende å sitte i nominasjonskomitéen sammen med så erfarne politikere og en frisk kar fra Unge Venstre, sier Hogstad.

Komitéen har jobbet under tidspress, men lokallagenes innspill har vært grunnlaget for arbeidet. På bakgrunn av disse innspillene er det gjennomført intervjuer med aktuelle kandidater.

– Nominasjonskomitéen har jobbet godt sammen og vi er fornøyd med resultatet. Etter vår mening det er blitt en god liste med dyktige kandidater som vi skal legge fram for nominasjonsmøtet 14. juni, sier Hogstad.

Portretter, Venstre LM 2015 Rebekka Borsch Foto: Jo Straube / Venstre
Foto: Jo Straube / Venstre

Rebekka Borsch (39) topper listen.

Hun er Røyken Venstres gruppeleder og sitter i formannskapet og kommunestyret i Røyken for perioden 2015-2019.

Rebekka er medlem av Venstres landsstyre og var fylkesleder for Buskerud Venstre 2010-2016. Under stortingsvalget 2013 var hun førstekandidat for Buskerud Venstre og medlem av programkomitéen. Rebekka er også leder for Internasjonalt utvalg i Venstre.

Rebekka Borsch kommer opprinnelig fra Tyskland, men er blitt norsk statsborger. Hun er journalist og statsviter (Freie Universität Berlin) og har blant annet arbeidet som fast ansatt journalist for tyske aviser og som informasjonsleder i Europabevegelsen. I dag jobber hun som seniorrådgiver i Miljødirektoratet.

Les mer om hvilke politiske saker Rebekka brenner for her.

Dette er nominasjonskomitéens liste som vil bli presentert på nominasjonsmøtet på Hønefoss 14.juni 2016 kl.18:

Stortingsvalg 2017
Buskerud Venstre

1. Rebekka Borsch Røyken

2. Tom Hedalen Drammen

3. Ole Rikard Mælingen Ringerike

4. Anne Kjersti Frøyen Ål

5. Tove Hofstad Lier

6. Bjørn Flo Knudsen Kongsberg

7. Simon Lund Lier/UV

8. Kristine Nore Krødsherad

9. Erik Hørluck Berg Modum

10. Steinar Bleken Hemsedal

11. Eidi Ann Hansen Drammen

12. Arne Adolfsen Hurum

13. Pål Bentsen Nedre Eiker

14. Anette Coucheron Ringerike

15. Eldbjørg Løwer Kongsberg

 

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**