Årsmøte Akershus Venstre 4. og 5. februar 2017

Årsmøtegjengen 2016 på Vitenparken på Ås, Foto: Hanna Meyer Thuestad

Fylkesårsmøtet 2017 holdes 4. og 5. februrar 2017 på Thon hotell Oslofjord i Sandvika. Hovedtemaet på årsmøtet blir behandling av endringsforslag til stortingsvalgprgrammet og forberedelser til stortingsvalget 2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Endringsforslag, skjemaer:

 1. Venstre vil ha en ny regjering.
 2. Venstre, vi stoler på lærerne.
 3. Akershus Venstre frykter for trafikksikkerheten på Fv 120 gjennom Enebakk og Rælingen
 4. Nye arbeidsplasser på VEAS i Nye Asker
 5. Nasjonalpark i Østmarka

De som ikke har Google-konto, kan sende endringsforslagene til redaksjonsnemndas leder: [email protected].

Sakspapir til fylkesårsmøtet:

Møtebok med sakspapirer ble sendt lokallag og delegater 27.januar.

Her er møtebok2 med program og saker (Oppdatert 31.01.2017 med supplerende innstilling fra valgkomiteen for landsmøtedelegasjon, forslag til ny valgkomite og regnskap), samt ettersendelse av resultat og balanse for fylkeslaget og forslag til endringer til stortingsvalgprogrammet. Ettersendt regnskap med revisorberetning ligger her

For sent innkommet forslag til politisk uttalelse fra Lørenskog og Enebakk Venstre ligger her

Andreutkastet til stortingsvalgprogrammet finnes på denne lenken.

Velkommen til årsmøte!

Fristene fram mot årsmøtet

Om programmet her.

31. desember:
Endringsforslag til fylkeslagets vedtekter.
Gjeldende vedtekter finnes på fylkeslagets nettside.

4. januar:
Fylkets frist for å sende innstilling til vedtektsendringer til lokallagene.

20 januar:

 • Bindende frist for påmelding til fylkesårsmøtet. Påmelding via dette skjemaet.
 • Frist for å sende inn endringsforslag til stortingsvalgprogrammet. Bruk dette skjemaet. Se også egen nettsak.
 • Frist for å sende inn forslag til saker til årsmøtet.
 • Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser.

22. januar:

 • Frist for å sende inn lokallagenes forslag til landsmøtedelegater. Bruk dette skjemaet.

4. februar, årsmøtet:
Underskrevet fullmaktsskjema tas med til registrering. Fullmaktsskjema ligger her.

Unge Venstres delegasjon på årsmøtet til Akershus Venstre 2016
Unge Venstres delegasjon på årsmøtet til Akershus Venstre 2016

Andre viktige datoer

24. januar:
Hovedstyremøte. Hovedstyremøtet skal velge redaksjonskomite til årsmøtet og gi innstilling til innkomne endringsforslag til programmet.

27. januar:
Endelige sakspapirer sendes ut til påmeldte delegater.

Delegatberegning

Antall delegater per lokallag beregnes på grunnlag av antall stemmer ved sist fylkestingsvalg og antall betalende medlemmer per 01.01.2017, ref vedtektene. Delegatberegningen for årsmøte 2016 ligger her. Dere kan foreløpig ta utgangspunkt i dette. Oppdatert delegatberegning kommer i begynnelsen av januar.

Priser

Priser Thon Oslofjord i Sandvika:

 • Dagpakke kr. 430,-.
 • Helpensjon enkeltrom: 1395,-
 • Helpensjon i dobbeltrom: 2210,-
 • Middag (for de som ikke overnatter): 445,-

Dagpakke inkluderer lunsj, kaffe og småmat.
Helpensjon inkluderer dagpakke, middag, overnatting og frokost.

De som skal delta på alt, må ha en dagpakke og en helpensjon.

Fylket dekker én dagpakke per deltaker. Resten dekkes av lokallaget.

Praktisk informasjon

Mer praktisk informasjon om møtet, saksliste og kjøreplan samt beregning av antall delegater per lokallag sendes til lokallagene i begynnelsen av januar.

Det vil avholdes kurs for lokallagsledere på morgenen før møtestart.

Oppdatert informasjon om årsmøtet vil fortløpende bli lagt ut på www.venstre.no/akershus

Her er Akershus Venstres vedtekter

På vegne av styret i Akershus Venstre,

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**