Hva kan staten gjøre for at gründere skal lykkes?

Foto: André Clemetsen

Norges fremtid er avhengig av at folk våger å satse på egne ideer og lager sine egne arbeidsplasser. Et sterkt, mangfoldig og konkurransedyktig næringsliv er avgjørende for å opprettholde et godt velferdsnivå i framtiden, og ikke minst for å løse utfordringene vi står overfor knyttet til global oppvarming, ressursknapphet og ulikhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre vil at det skal bli lettere å skape nye jobber, og vil derfor styrke gründernes rettigheter og muligheter i Norge.

Måten vi arbeider på i dag er helt annerledes enn for ti år siden, og vil fortsette å forandre seg. I samspill med teknologisk framgang er det nå mulig å lage produkter og tjenester som vi før bare kunne drømme om.

Som politiker reiser jeg mye rundt og snakker med gründere. Det er mange gode idéer og kilovis med engasjement og pågangsmot. Ikke alle idéer kan overleve, og det vil alltid følge en risiko med det å opprette en egen bedrift. Men i dag mener jeg at det er unødvendig mye usikkerhet rundt det å starte noe eget, og ikke minst mange unødvendige byråkratiske barrierer.

Det første Venstre vil gjøre dersom vi får være med og styre de neste fire årene er derfor å forenkle regelverket og rapporteringskravene for næringsdrivende, slik at papirmøllen blir mindre.

Vi vil innføre fritak for arbeidsgiveravgift i de første tre årene til små bedrifter, slik at de får en reell mulighet å skape verdi før de må betale inn til felleskapet.

Venstre mener også at ordningen med pensjonssparing må styrkes, i tillegg til trygdeordninger og sosiale rettigheter, slik at de er på lik linje med de vanlige arbeidstakeres har. Formuesskatten slik den rammer gründere i dag er et problem. Vi vil derfor redusere denne.

Venstre mener at alt starter i skolen, og vi må tilrettelegge for at elever i dag blir morgendagens innovatører. Vi har derfor programfestet å innføre programmering i skolen. Det er uhyre viktig at barn og unge tidlig får mulighet til å tilegne seg kunnskap som gjør det lettere for dem å tilpasse seg det digitale samfunnet som nå vokser frem, og som helt sikkert vil forme arbeidslivet i årene som kommer.

Gründere forteller meg at tilgang på kapital er den største utfordringen de står ovenfor i startfasen. Siden 2010 har Venstre kjempet for at det skal bli mer lukrativt å investere i startups. Det er derfor gledelig at Stortinget i fjor endelig vedtok å innføre skattefradrag for dem som ønsker å investere i gründerbedrifter. Dette trådde i kraft 1. juli i år, og vi håper det vil gjøre det lettere for fler å realisere gründerdrømmen.

Vi har fått til mye de siste fire årene, i samarbeid med den borgerlige regjeringen. I tillegg til skattefradrag for investorer har vi redusert minstefradraget for selvstendig næringsdrivende, og vi har økt sykepengeandelen og bedret pensjonsordningen for selvstendig næringsdrivende i revidert nasjonalbudsjett.

Vi kjemper nå for fire nye år med flere gjennomslag for gründere fordi Norge er avhengige av at de lykkes.

 

Guri Melby,

Oslo Venstres gruppeleder i bystyret og 3. kandidat til Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**