Statsbudsjettet: Venstre tar kampen for kollektivtrafikken

Solveig Schytz og Abid Raja kjemper for styrking av kollektivtrafikken, Foto: Baard Salvesen/Venstre
Venstre kampen for kollektivtrafikken i forhandlingene om statsbudsjettet for 2018. Vi foreslår en sterk økning i belønningsmidler til kollektivtrafikken – 368,5 millioner mer enn regjeringens forslag. – Dette skal vi kjempe hardt for og en stor del av disse pengene vil komme Oslo og Akershus til gode, lover Abid Raja, Venstres stortingsrepresentant fra Akershus.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

De siste ukene har vi hatt en debatt om hvordan vi skal hindre at kollektivprisene blir for høye. Oslopakke 3 skal følges opp med overføringer fra kollektivtrafikken, men de reisende må ikke bli skadelidende. For en uke siden ble det inngått en avtale mellom Oslo og Akershus om at prisen på kollektivbillettene skal øke bare halvparten så mye som først planlagt.

-Venstre jobber både i Stortinget, fylkestinget og bystyret i Oslo for å holde kollektivprisene nede, og vi har vært opptatt av at de økte statlige overføringene til kollektivtrafikken også skal komme de reisende til gode i form av både bedre tilbud og lave priser sier Solveig Schytz, leder for hovedutvalg for samferdsel i Akershus fylkeskommune.

– I årets statsbudsjettforhandlinger vil Venstre også kjempe for å bruke 800 millioner på fjerne mva på kollektivreiser, bekrefter Abid Raja. Han følger dermed opp forslaget han kom med i valgkampen. I dag er mva-satsen for kollektivreiser 10%, men regjeringen har i sitt budsjett foreslått å heve den til 12%, og andre kompensasjonsordninger overfor fylkeskommunen kompenserer ikke fullt ut for økningen.

– Vi har lykkes med å øke belønningsmidlene til kollektivtrafikk betydelig i budsjettforhandlinger med regjeringen også de de foregående årene, og det skal vi lykkes med igjen. Denne gangen kommer vi også til å legge makt bak kravet om å fjerne mva på kollektivreiser, det er viktig for å holde prisene nede, understreker Raja. – Betydelig statlige bidrag både til investering og drift av kollektivtrafikken er helt avgjørende, bekrefter Schytz.

Les om Venstres alternative statsbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**