Venstre i regjering

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Den nye regjeringen ble onsdag 17. januar presentert på Slottsplassen. Venstreleder Trine Skei Grande er Norges nye kulturminister, og får med seg Ola Elvestuen som klima- og miljøminister og Iselin Nybø som minister for forskning og høyere utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**


– Nå starter jobben med å ta Norge i en grønnere, rausere og mer sosialliberal retning, og jeg har fått et sterkt mannskap med meg på laget, sier Grande.

– For Venstre er kunnskap og miljø de viktigste sakene for framtida, og jeg er glad for at vi nå får to statsråder som virkelig brenner for det de skal jobbe med. Venstre vil satse på kunnskap og ta vare på miljøet. Jeg er helt sikker på at Ola og Iselin vil oppnå gode resultater på feltene de nå får ansvar for, fortsetter hun.

Les også: Venstre er med på å danne en ny regjering

Les hele regjeringserklæringen her

Bli medlem

Kulturminister Trine Skei Grande

Kulturminister Trine Skei Grande

Grande skal selv innta posten som kulturminister. Det er et felt hun har stort engasjement for og lang erfaring med.

– Jeg har jobbet med kultur så lenge jeg har holdt på med politikk. Kunst og kultur er en av byggesteinene i samfunnet, og kulturpolitikken skal bygge på ytringsfrihet og toleranse. Jeg vil sørge for at kulturen skal ha gode, offentlige støtteordninger og legge til rette for debatt, demokratisk deltakelse og mangfold. Jeg gleder meg veldig til å begynne på arbeidet med å styrke det frie kulturfeltet, barne- og ungdomskulturen, bibliotekene og alle de ulike arenaene som gir folk kulturopplevelser over hele landet, sier Grande.

Grande har vært leder av Venstre siden 2010, og parlamentarisk leder fra 2009, samt i perioden 2001 – 2005. Hun har vært fast møtende på Stortinget fra 2001, og har blant annet sittet i Utenrikskomiteen, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Hun har også erfaring som byråd for kultur og utdanning i Oslo.

Personside: Trine Skei Grande

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

I plattformen for den nye regjeringen slås det fast at klima og miljø er en av de største utfordringene Norge står overfor. Regjeringen vil arbeide for at Norge oppfyller våre klimaforpliktelser og tar bedre vare på naturen.

– For å få ned klimagassutslippene raskt nok, må vi ha folk og næringsliv med på laget. Arbeidslivet må være grønt, smart og nyskapende. Ved å ta lederskap og klimaansvar, har norsk næringsliv gode muligheter til å bli vinnere i nye, store markeder. For å styrke mulighetene må det satses mer på ny, grønn teknologi, forurenser må betale og vi må utvikle markeder for nullutslippsløsninger. Det må bli lettere å skape nye bedrifter og mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser for å gjennomføre den grønne omstillingen vi skal gjennom, sier Elvestuen.

Elvestuen har jobbet med klima- og miljøspørsmål hele sin politiske karriere, og var leder av Stortingets energi- og miljøkomité i forrige perioden. Han har også vært byråd for miljø- og samferdsel i Oslo og ledet Byutviklingskomiteen i Oslo bystyre fra 2003-2011. Elvestuen fikk som følge av sitt langvarige engasjement for naturvern en vepseart, Aphelinus elvestueni, oppkalt etter seg i 2013.

Personside: Ola Elvestuen

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø

Forsknings- og utdanningsminister Iselin Nybø

Regjeringsplattformen slår fast at kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Et godt utdanningssystem er en forutsetning for et velfungerende arbeids- og næringsliv. Regjeringen vil øke investeringene i universiteter og høyskoler, og satse på kunnskap og forskning.

– Universitetene og høgskolene er avgjørende for å skape et samfunn som utnytter de ressursene vi har på best mulig måte for framtida. Som statsråd vil jeg spesielt arbeide for at undervisningskvaliteten i høyere utdanning skal styrkes. Det skal lønne seg å være en god underviser, slik at alle studenter får mest mulig ut av studiene sine. Kunnskap og forskning er blant bærebjelkene i demokratiet, og avgjørende for å skape nye arbeidsplasser over hele landet. Universiteter og høgskoler dekker et viktig behov for næringsliv og arbeidsliv, skal drive fri forskning og tilby studentene den utdannelsen de selv ønsker, sier Nybø.

Nybø er utdannet jurist og har tidligere arbeidet som advokat. Hun er fra Randaberg og bor i Stavanger, og var kunnskapspolitisk talsperson for Venstre i perioden 2013-2017. I samme periode var hun nestleder i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Personside: Iselin Nybø

Statssekretærer og rådgivere fra Venstre

  • Audun Rødningsby, statssekretær på Statsministerens kontor
  • Geir Olsen, statssekretær i Finansdepartementet
  • Jan-Christian Kolstø, statssekretær i Kulturdepartementet
  • Frida Blomgren, politisk rådgiver i Kulturdepartementet
  • Mona M. Lindseth, politisk rådgiver i Kulturdepartementet
  • Rebekka Borsch, statssekretær i Kunnskapsdepartementet
  • Kjartan Almenning, politisk rådgiver i Kunnskapsdepartementet
  • Atle Hamar, statssekretær i Klima- og miljødepartementet
  • Marit K. Vea, politisk rådgiver i Klima- og miljødepartementet
  • Sveinung Rotevatn, statssekretær i Justis-, beredskaps- og innvandringsdepartementet

Bli med på laget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**