Om vedtekstkomiteen

Vedtektskomiteens medlemmer:

Leder: Geir Helge Sandsmark, Østfold
Nestleder: Tove Hofstad, Buskerud

Medlem: Solveig Schytz, Akerhus
Medlem: Marcus André Holst-Pedersen, Unge Venstre

Mandat og oppgaver

Vedtektskomiteen består av én representant fra hvert av de tre fylkeslagene Akershus, Buskerud og Østfold, valgt på sine respektive fylkesårsmøter. Leder og nestleder ble valgt på felles årsmøte 4. mars 2018. I tillegg tiltrer en representant for hver av sideorganisasjonene i Viken.

Vedtektskomiteens hovedoppgave er å foreslå nye vedtekter for Viken Venstre. Vedtektskomiteens endelige forslag sluttbehandles på fylkesårsmøtet i Viken Venstre i 2019.

Vedtektskomiteen skal i sitt arbeid ta utgangspunkt i dagens normalvedtekter for fylkeslag i Venstre, og foreslå endringer til disse. Komiteen skal særskilt vurdere styringsstruktur i Viken Venstre, og bidra til en bred diskusjon i organisasjonen om hvordan det kan sikres gode arenaer for samhandling og felles politikkutforming mellom årsmøtene i Viken Venstre.

Vedtektskomiteen skal også foreslå ny modell for sammensetning av årsmøte og nominasjonsmøte.

Et førsteutkast skal være klart senest 1. september og sendes ut på høring i organisasjonen frem til 15. oktober. Etter høringsrunden, skal vedtektskomiteen legge fram sitt endelige forslag senest 1. desember 2018. Det endelige forslaget sendes til alle medlemmer og til lokallagene for behandling på lokallagsårsmøtene, før sluttbehandling på Viken Venstres årsmøte i 2019.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**