Til innhold

Tove Hofstad

Tove Hofstad er gruppeleder for Lier Venstre og fylkestingsrepresentant for Viken Venstre.

Tove er 49 år og kommer fra Lier, hun har 2 gutter i 20-årene og har lang erfaring innenfor privat næringsliv.

Som lokalpolitiker er Tove opptatt av:

  • at barn og unge kan se tilbake på at barnehage, skolegang og fritid i Lier er en verdifull del av livet
  • å fremme bruk av kollektivtransport, sykkel og gange – for klima og folkehelsens skyld
  • bærekraftig næringsutvikling hvor vi skaper nye grønne arbeidsplasser og samtidig tar vare på naturen
  • å la kulturen blomstre og ta vare på kulturminner og -landskap
  • at alle liunger skal ha mulighet til å leve et aktivt og deltakende liv, hele livet
  • at Lier skal være en kommune med rom for mangfold og annerledeshet

Verv

Tove har siden 2015 vært gruppeleder, formannskapsmedlem og kommunestyrerepresentant i Lier kommune. I tillegg har hun vært 2. vara til fylkestinget i Buskerud. Hun har vært 1. nestleder i Buskerud Venstre, medlem i interimstyret i Viken Venstre og styremedlem i Buskerud Venstrekvinnelag.

Engasjement og erfaring

Tove har lang fartstid i privat næringsliv og har erfaring fra både salg, innkjøp og produktutvikling. Hun har reist mye og har lært mye om andre lands kulturer gjennom mange reiser til Asia. Hun har utdanning innen ledelse og trives godt med å få andre til å lykkes. Tove er energisk, en utpreget lagspiller og tar ombudsrollen med stor entusiasme.