Vil møte dataspillkulturen

Driv IL på The Hive i Drammen. Lars Peter Østrem (til venstre) og Ola Ekeberg Apenes, Drammens Ballklubb. To ildsjeler i det sterkt voksende e-sportmiljøet i Norge, foto: Drammens Ballklubb

– Du får ikke dette til uten en ildsjel innenfor gaming, sier Lars Peter Østrem. Østrem er trener for Driv ILs e-sportslag som nylig har startet opp i Enebakk. Driv IL er den andre idrettsklubben i landet som har e-sport som undergruppe. Laget har 40 medlemmer og venteliste.

Savnet et miljø

Lars Peter er også aktiv i Enebakk Venstre. Og partifeller som har vært til stede på Venstres landskonferanser og landsmøter, vil kjenne han igjen som den engasjerte, gestikulerende læreren på talerstolen.

– Jeg ønsket å skape et tilbud til de av elevene mine som ønsket å lære mer om gaming. Som barn var dataspill min beste venn. Det var der jeg fant trygghet. Jeg skulle gjerne hatt et miljø rundt meg hvor jeg kunne utviklet disse ferdighetene. Nå ønsker jeg å møte ungdomskulturen og gi den trygge rammer, sier Østrem.

Ønsker flere PCer

Heldigvis ville Driv IL være med på e-sportsatsingen. – Det gjør ting mye lettere når man har en etablert organisasjon i ryggen. Tryggheten ligger der allerede, sier han.

Hver fredag samles laget for trening på skolen. Der må de rulle ut alt det tekniske før trening og pakke det ned igjen etterpå. Utøverne har med egne PCer og treneren selv og en pappa har med egne PCer til utlån for de som ikke har egen.

Østrem ser at det er en utfordring å nå de som ikke har egne PCer. – Hadde vi hatt nok PCer til utlån, hadde vi hatt et reelt breddetilbud. Vi vet om ungdom som låner PCer for å komme på trening. Og vi vet at noen ikke kommer fordi de ikke har utstyr, sier han.

Har tro på at det løsner

Driv IL startet opp med det de hadde for hånden. De har et håp om at sponsorer, kommunen og stat skal komme på banen med midler.

– E-sport er et tilbud som kan hjelpe de som står utenfor. De som ikke er i korps, idrett eller speideren, sier Østrem. Han registrerer at det er stor oppmerksomhet rundt dette. – Lokalavisen følger med, ordføreren har nevnt tiltaket spesifikt og Viken Venstre kjører en kampanje på dette, så jeg har tro på at vi skal få til noe skikkelig, sier han.

Fokus på helse

I Driv IL har de fokus på helse. De trener én time i gymsalen før e-sport-treningen. Og de serverer vann og frukt på trening. Østrem mener helsefokuset har overtalt noen skeptiske foreldre til å sende de håpefulle på e-sport-trening.

Når Østrem blir oppfordret til å se ett år fram i tid, er han klar.

– Da har vi etablert faste rutiner, vi har en årsplan, PCer og infrastruktur på plass, og vi har gjennomført en samling hvor foreldre er invitert inn i aktiviteten, sier han. Han har også et håp om at de har fått et fast sted å være og at Driv IL kan være med på å drifte dataspill-partyet som arrangeres i Enebakk hver vinterferie.

Vil hjelpe andre

Lars Peter vil gjerne se at flere satser på e-sport, og har noen tips til de som ønsker å starte et e-sportslag:

  1. Økonomi er viktig. Snakk med folk og send søknader
  2. Nettet må være godt. Hos oss sørget IKT-avdelingen i kommunen for at nettet ble satt opp riktig.
  3. Man trenger lokaler hvor ting kan bli stående permanent. Dette er det beste, men om man ikke får det til, bør man iallfall ha tilgang på hensiktsmessig lagringsplass.

Østrem vil også gjerne hjelpe de som er i oppstartfasen eller vurderer å starte e-sportslag. – Ta kontakt med meg. Jeg kan hjelpe per telefon eller komme på et møte, sier han.

Lars Peter Østrem på Facebook

Les om Viken Venstres dataspillkampanje