Nominasjonsnemnda si innstilling til liste er klar

Skodje Venstre
ordførarkandidat Skodje, Foto: Arnstein Sæthre

Nominasjonsnemnda i Ålesund Venstre har levert sitt forslag til liste ved kommunevalet neste haust. Kari Grindvik frå Skodje toppar lista.

Forslaga frå lokallaga viser at Kari Grindvik har brei støtte, seier Ragnar Johansen som har leia nemnda. Grindvik er aktiv lokalpolitikar i Skodje kommune, medlem i fellesnemnda og leiar P2 (komiteen for politisk organisering, lokaldemokrati og innbyggarmedverknad).

Arild Terje Antonsen
2. kandidat
Håvard Urkedal

Nemnda ynskjer nestleiar i interimstyret Arild Terje Antonsen frå Ålesund på andreplassen, han vil arbeide for ei raus og inkluderende kommune.

På tredjeplass kjem Unge Venstres ungdomskandidat er Håvard Urkedal frå Haram.

 

Kumulering

På dei kumulerte plassane har nemnda tråd med den likestilte tilnærminga gjennom samanslåingsprosessen innstilt åtte profilerte politikarar med god geografisk spreiing.

På fjerdeplass er Fride Sortehaug busatt i Ålesund. Sortehaug var tidlegare varaordførar i Volda. På femteplass kjem så Nadarajah Gunapalan. Han er i dag ein av Venstres tre kommunestyrerepresentantar i Ørskog.

Hans Endre Sæterøy, som er innstilt på sjetteplassen, har tidlegare vore ordførar i Sandøy kommune. Han ser fram til å arbeide for eit rausare, grønare og meir sosialliberalt samfunn med Ålesund Venstre. Alvhild Aspelund Bjørge frå Ålesund kjem så på sjuandeplass. Ho har tidlegare vore leiar for Møre og Romsdal Venstrekvinner og er i dag gruppeleiar for Venstre i Ålesund bystyre.

Til sist blant dei kummulerte kjem Kristian Stråmyr på åttandeplass. Han er i dag gruppeleiar for Venstre i Haram kommunestyre.

Nominasjonsmøtet vert på Finnøy Havstuer laurdag 24. november. Det er framleis mogleg å supplere den alfabetiske delen av lista fram til då. Har du forslag til kandidatar? Send oss navn saman med ei kort grunngjeving til [email protected].

Nominasjonsnemnda sin innstilling:

 1. Kari Grindvik
 2. Arild Terje Antonsen
 3. Håvard Urkedal
 4. Fride Sortehaug
 5. Nadarajah Gunapalan
 6. Hans Endre Sæterøy
 7. Alvhild Aspelund Bjørge
 8. Kristian Stråmyr
 9. Hildegard Maier
 10. Lars Ove Seljebø
 11. Eili Leivúrsdóttir Arntsen
 12. Per-Morten Lindanger
 13. Astrid Thea Ulvestad
 14. Jørgen Ask Bakke
 15. Eva Kristin Fjørtoft
 16. Rolf Stavset
 17. Vibeke Ask
 18. Jon Grimstad
 19. Arnstein Sæthre
 20. Nina Shanett-Arntsen
 21. Jack Roger Blindheim
 22. Robert Coates
 23. Magne Ertresvåg
 24. Hilde Gutvik
 25. Jorun Skjelten Harnes
 26. Ragnar Johansen
 27. Anne-Marte Nelvik Løndal
 28. Steinar Nilsen
 29. Arne Opheim
 30. Andrea Wolstad Pracy
 31. Anne Mari Lausund Relling
 32. Ola Rønningen
 33. Øyvind Sandbakk
 34. Ingrid Standal
 35. Ranveig Bakken Stavset
 36. Elise Marie Backlund Stavset
 37. Edith Stokke
 38. Ole Stokke
 39. Asbjørn Søvik
 40. Thomas Vadset
 41. Arild Mæhle Waksvik