Valgkomiteens innstilling

Arjo van Genderen er innstilt som ny leder i Viken Venstre, foto: Venstre

Om valgkomiteen

Viken Venstre sin valgkomité har nå vedtatt sin innstilling til styret og landsmøtedelegater gjennom en grundig prosess. Valgkomiteen har i år bestått av leder Gunn-Torill Homme Mathisen, Amelia Aune, Ingunn Herstad Hensel, Kristian Kvam, Marta Daltveit Lindås og Oda Scheel.

Stein Vegar Leidal, Ingrid Cameron, Henning Kilset og Steinar Bleken har trukket seg fra komiteen.

Valgkomiteen har gjennomført mange intervjuer med gode kandidater til verv i fylkesstyret. Innstillingen fra valgkomiteen er en anbefaling til organisasjonen, men det er årsmøtet som til slutt velger hvem som skal lede organisasjonen det neste året, samt hvem som skal delta på Venstres landsmøte i mars. Komiteen presiserer at det er mulig å stille mot innstillingen, og det er da høflig å gi beskjed direkte til den du ønsker å benke i god tid før valget. Innstillingen vil bli redegjort for på årsmøtet til Viken Venstre.

Les mer om valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling

Fylkesstyret

Leder: Arjo van Genderen Vestby (Akershus) velges for 2 år
Nestleder: Sissel Urke Ål (Buskerud) velges for 2 år
Nestleder: Trond Svandal Fredrikstad (Østfold) velges for 2 år
Styremedlem: Idun Gulla Dyrnes Eidsberg (Østfold) velges for 1 år
Styremedlem: Marcus Holst-Pedersen Lillestrøm (Akershus) velges for 2 år
Styremedlem: Finn-Erik Blakstad Rygg (Østfold) – velges for 1 år
Styremedlem: Gro Buttingsrud Martnes Asker (Akershus) velges for 2 år

Leder og de to nestlederne, som er fra de tre opprinnelige fylkene, møter i Venstres Landsstyre som representanter for Viken Venstre.

Varamedlemmer til fylkesstyret

1. Oddvar Meyer Moss (Østfold) velges for 2 år
2. Margrethe Reusch Lillestrøm (Akershus) velges for 2 år
3. Steinar Bleken Hemsedal (Buskerud) velges for 2 år
4. Jarle Lind-Nilsen Asker (Akershus) velges for 1 år
5. Christoffer Gjendem Olsen Ås (Akershus) velges for 1 år
6. Kristine Nore Krøsherad (Buskerud) velges for 1 år

1. vara møter fast i fylkesstyrets møter. Varamedlemmer i nummerrekkefølge 1-3 er direktevalgt til Viken Venstres hovedstyre. Varamedlemmer i nummerrekkefølge 4-6 er vara til Viken Venstres hovedstyre.

Revisorer

Øystein Smidt (Akershus) – velges for 2 år
Thor W. Togstad (Akershus) – velges for 2 år

Landsmøtedelegater

 1. Ny fylkesleder i Viken Venstre
 2. Ny nestleder i Viken Venstre
 3. Ny nestleder i Viken Venstre
 4. Ole-Andreas Lilloe-Olsen – Bærum (Akershus) – f. 1957
 5. Finn-Erik Blakstad – Moss (Rygge, Østfold) – f. 1973
 6. Marcus André Holst-Pedersen – Lillestrøm (Skedsmo, Akershus) – f. 1998
 7. Anders Wengen – Drammen (Buskerud) – f. 1976
 8. Boye Bjerkholt – Lillestrøm (Skedsmo, Akershus) – f. 1979
 9. Eirik T. Bøe – Bærum (Akershus) – f. 1964
 10. Elisabeth Holter-Schøyen – Asker (Røyken, Buskerud) – f. 1961
 11. Emmy Bråthen – Viken Unge Venstre (Askim, Østfold) – f. 2003
 12. Gabriella Grossmann – Moss (Moss, Østfold) – f. 1965
 13. Gro Buttingsrud Martnes – Asker (Akershus) – f. 1973
 14. Idun Gulla Dyrnes – Indre Østfold (Eidsberg, Østfold) – f. 1999
 15. Inge Solli – Nittedal (Akershus) – f. 1959
 16. Ingunn Hensel – Indre Østfold (Eidsberg, Østfold) – f. 1972
 17. Joakim Karlsen – Halden (Østfold) – f. 1972
 18. Johannes Bangum – Bærum (Akershus) – f. 1994
 19. Jostein Tellnes – Asker (Asker, Akershus) – f. 1978
 20. Line Ramsvik – Hol (Buskerud) – f. 1986
 21. Margrethe Prahl Reusch – Lillestrøm (Skedsmo, Akershus) – f. 1979
 22. Maria-Therese Jensen – Ås (Akershus) – f. 1979
 23. Maud Vestnes – Viken Unge Venstre (Drammen, Buskerud) – f. 1996
 24. Mirnesa Balagic – Ullensaker (Akershus) – f. 1991
 25. Petter Sæterøy – Viken Unge Venstre (Skedsmo, Akershus) – f. 2000
 26. Rebekka Borsch – Asker, (Røyken, Buskerud) – f. 1976
 27. Stein Vegar Leidal – Ullensaker (Akershus) – f. 1963
 28. Steinar Bleken – Hemsedal (Buskerud) – f. 1960
 29. Stian Skarheim Magelssen – Oppegård (Akershus) – f. 1993
 30. Timo Nikolaisen – Drammen (Buskerud) – f. 1999
 31. Tord Hustveit – Eidsvoll (Akershus) – f. 1992
 32. Wenche Steen – Bærum (Akershus) – f. 1959

Varadelegater

 1. Jarle Lind-Nilsen – Asker (Asker, Akershus) – f. 1972
 2. Hedda Wølner – Viken Unge Venstre (Sørum, Akershus) – f. 2000
 3. Trine Tandberg – Bærum (Akershus) – f. 1960
 4. Simon Alexander Saxegård – Fredrikstad (Østfold) – f. 1989
 5. Kristine Nore – Krødsherad (Buskerud) – f. 1978
 6. Tiril Eid Barland – Bærum (Akershus) – f. 1996
 7. Ulf Tore Kolstad – Indre Østfold (Askim, Østfold) – f. 1947
 8. Helge Stiksrud – Ringerike (Buskerud) – f. 1954
 9. Jim Cato Smestad – Lillestrøm (Sørum, Akershus) – f. 1994
 10. Eirik Romstad – Indre Østfold (Hobøl, Østfold) – f. 1956
 11. Frank Roland – Bærum (Akershus) – f. 1958
 12. Sindre W. Mork – Moss (Moss, Østfold) – f. 1961
 13. Jorunn Nakken – Ås (Akershus) – f. 1960
 14. Aslak Dahle – Lørenskog (Akershus) – f. 1997
 15. Ingvild Nese – Asker (Asker, Akershus) – f. 2001
 16. Øystein Goksøyr – Bærum (Akershus) – f. 1968
 17. Birgitta Prøis – Lillestrøm (Skedsmo, Akershus) – f. 1968
 18. Anne Helene Bakke – Halden (Østfold) – f. 1994
 19. Elen Gjevik – Bærum (Akershus) – f. 1966
 20. Bjørn Flo Knutsen – Kongsberg (Buskerud) – f. 1981
 21. Hege Nålsund – Sarpsborg (Østfold) – f. 1968
 22. Ulrik Dager Sneve – Viken Unge Venstre (Bærum, Akershus) – f. 2000