Om valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer

Leder: Gunn-Torill Homme Mathisen, Buskerud
Nestleder: Stein Vegar Leidal, Akershus

Henning Kilset, Buskerud
Steinar Bleken, Buskerud
Kristian Kvam, Akershus
Ingrid Cameron, Akershus
Ingunn Herstad Hensel, Østfold
Marta Lindås, Østfold
Amelia Aune, Østfold
Oda Scheel, Unge Venstre

Mandat og oppgaver

Valgkomiteen består av tre representanter fra hvert av de tre fylkeslagene Akershus,
Buskerud og Østfold, valgt i henhold til vedtektene for de respektive fylkeslagene. Leder og
nestleder ble valgt på felles årsmøte for Viken Venstre 4. mars. I tillegg tiltrer én representant
fra hver av sideorganisasjonene i Viken.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende verv som skal velges på Viken Venstres
årsmøte i februar 2019:

  • styreleder
  • én eller to nestledere
  • minst to eller tre fylkesstyremedlemmer
  • inntil fem varamedlemmer
  • landsmøtedelegater til Venstres landsmøte i 2019

I den grad vedtektskomiteen kommer med forslag på en annen sammensetning av styret,
vil valgkomiteen lage en innstilling i tråd med vedtektskomiteens innstilling.

Valgkomiteen skal i sitt arbeid be om innspill og forslag fra organisasjonen, og sikre at
sammensetningen i sitt forslag gjenspeiler mangfoldet i organisasjonen, herunder sikre en
kjønnsmessig og geografisk balanse.

Valgkomiteen skal legge fram sitt forslag senest 15. januar 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**