Ny fastlandsforbindelse et skritt nærmere

Foto: Flickr

Fylkestinget i Vestfold godtok intensjonsavtalen.

Fylkestinget i Vestfold sa torsdag 24.01.19, med stort flertall, ja til den fremforhandlede intensjonsavtalen om trafikkløsninger for Tønsbergregionen.

Avtalen som for en uke siden også ble godkjent av kommunestyret i Færder kommune, slår blant annet fast at det skal bygges en hengebru fra Ramdal i Færder over til Vear i Tønsberg kommune. Det gjennomføres avbøtende tiltak for beboere på begge sider av fjorden for mest mulig å begrense ulempene med bro i byggeperioden og etter at broen er bygget. Videre at det skal etableres en ny gangbro mellom Kaldnes og Tønsberg sentrum, finansiert av bompenger gjennom bypakken.

Også i fylkestinget uttrykte flere representanter bekymring. De forskjellige partienes representanter uttrykte, på forskjellige måter, skuffelse over ikke å ha fått sitt førstevalg innfridd. Det dreide seg både om kampen mellom bro eller tunnel, avbøtende tiltak og plassering av fastlandsforbindelsen.

Forslag til bro mellom fastlandet og Færder

Mange utfordringer gjenstår, og politikere fra alle partier uttrykte både reservasjoner mot løsningen, og bekymringer for de planlagte trafikkmaskinene. Venstre ønsker blant annet en kraftig nedskalering av omfanget på enkelte av veiløsningene. Venstre ga også uttrykk for ønsket om å fjerne formuleringene i avtalen om at rushtidsavgift og økt parkeringsavgift ikke skal tas i bruk for å redusere biltrafikken i byen. Men siden dette ville ført til at hele avtalen måtte ha blitt reforhandlet, ble ikke dette strøket i de endelige vedtaket. Avtalen ble til slutt godkjent med 37 mot to stemmer.

Neste uke skal bystyret i Tønsberg behandle avtalen. Blir avtalen godkjent også her, kan vi legge årevis med utredninger bak oss, og gå videre med planarbeid.