Frogn Venstres kommunevalgliste 2019

Frogn Venstres kommunestyrerepresentanter, Foto: Lene Imbsen

 

 

1 Line Stokholm “Det er miljøsaken som er utgangspunktet for mitt politiske engasjement. Vi driver en rovdrift på jordas ressurser som ikke er bærekraftig. Vi må tenke globalt og handle lokalt! Jeg vil arbeide for en bærekraftig utvikling i Frogn kommune.”
Les mer om Line Stokholm
2 Line Nyhus Skuterud “Jeg er opptatt av at Frogn skal være et trygt og godt sted å vokse opp. Jeg er opptatt av at det skal finnes arenaer der alle kan bli sett, oppleve anerkjennelse, mestring eller få utvikle seg.”
Les mer om Line Nyhus Skuterud
3 Per Sætre Aas “Hvis de unge ikke får en god start i livet og lærer det de skal for å klare seg selv, blir det et problem både for dem selv og for samfunnet resten av livet. Derfor er det viktig for hele samfunnet at vi satser på forebygging. Det er noe både unge og gamle nyter godt av.”
Les mer om Per Sætre Aas
4 Taryn Ann Galloway “Lokalpolitikken setter mange av de viktigste rammebetingelsene for våre liv. Vi må passe på at disse rammene bidrar til en bærekraftig forvaltning av våre felles ressurser slik at vi sikrer god livskvalitet for alle, både i dag og i framtiden.”
Les mer om Taryn Ann Galloway
5 Preben Frostmann “Det er viktig at vi har en boligpolitikk som gir yngre personer tilgang til å eie egen bolig, og få ett godt fundament å bygge videre på i livet, det er derfor viktig at vi fortsatt satser på en god sosial boligpolitikk». «Det er også svært viktig at vi driver kommunen vår, slik at man har lyst og mulighet til å satse på næring i Frogn”

Les mer om Preben Frostmann

6 Siw Fjelstad
7 Therese Nielsen
8 Thomas Johansen
9 Anne-Lisbeth Simonsen
10 Ivar Ruud Eide
11 Palwinder Kaur
12 Rolf Ole Tomter
13 Ellen Stensrud
14 Christian Eitrem
15 Kaja Spjudvik
16 Snorre Andvord Sandberg
17 Steinar Aaslund
18 Elin Godager Aasen
19 Per Jacobsen
20 Gro Holter
21 Magnus Kile-Stokholm
22 Charlotte Søyland
23 Andreas Gilboe
24 Kathrine Legg Hauger
25 Markus Harboe
26 Anne Wold
27 Lars Olav Tveito
28 Stine Dyste Bjelland
29 Helge Gert Simonsen
30 Terje Johansen
31 Jorunn Holter
32 Erik Lundeby