Til innhold

Line Stokholm

Det er miljøsaken som er utgangspunktet for mitt politiske engasjement. Vi driver en rovdrift på jordas ressurser som ikke er bærekraftig. Vi må tenke globalt og handle lokalt! Jeg vil arbeide for en bærekraftig utvikling i Frogn kommune.

Line (f. 1969) er oppvokst på Horgen i Frogn. Hun er gift og har to sønner. Hun er utdannet sivilarkitekt ved NTNU i Trondheim, og startet yrkeskarrieren hos Niels Torp Arkitekter. Siden 1997 har hun drevet eget arkitektkontor, og driver i dag Kile Stokholm Arkitekter AS sammen med sin mann.

Stokholm kjenner kulturlivet i Frogn godt. I oppveksten og ungdomstiden deltok hun i mange av Studiescenens revyer, i tillegg til å synge i ulike band og grupper. Dette engasjementet tar hun med seg inn i Frognpolitikken, der hun har sittet i Kommunestyret i tre perioder, og som fast medlem i Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur åtte av dem. I to perioder har hun vært 1. vara til Formannskapet. I denne perioden satt hun også i gruppen som utarbeidet næringsstrategi for Frogn.

-Jeg vil jobbe for at Drøbak igjen blir et aktivt og attraktivt handelssted hele året, slik byen tradisjonelt har vært. Det må utvikles magneter som trekker folk til Drøbak sentrum – for handel og rekreasjon – både hverdager og helg. Utviklingen av Drøbak må føre til sesongutvidelse om sommeren og tilbud som befolkningen har behov for og oppsøker hele året.

Årene i utvalg for oppvekst og omsorg har også gitt god innsikt i hva som blir kommunens største utfordring i årene som kommer i kommunen.

– Frogn kommune har skjev demografi, med relativt mange eldre og få barnefamilier. Vi har synkende barnetall og synkende antall yrkesaktive pr. trygdemottaker. Vi er helt nødt til å finne løsninger for mer effektiv ressursbruk innenfor helse- og omsorg dersom vi skal unngå å senke nivået på tjenestene vi leverer til innbyggerne, og greie å gi et tilbud til barn og unge utover det som er lovpålagt. Vi må regulere flere boligtomter med beliggenhet som gjør det er mulig å bygge rimelige boliger for barnefamilier.

Oppveksten i Frogn-bygda har gjort Line bevisst på at det også skal være godt å bo i kommunen utenfor bygrensen i Drøbak, og hun har jobbet for at busstilbudet i bygda ikke skal svekkes hver gang Ruter legger om rutene sine.