Hvem bør få Vestfold Venstres miljøpris 2019?

Foto: Flickr

Kom med kandidatforslag til Vestfold Venstres miljøpris!

Styret i Vestfold Venstre ber om forslag til en verdig mottaker av Vestfold Venstres miljøpris 2019.

I statuttene heter det at den kan gis til arbeid for å motvirke klimaendringer og lokal forurensning, for naturvern og sikring av friområder, samt tiltak for å motvirke truslene mot vårt økosystem.
Prisen, som i år utdeles for 12. gang, utdeles til enkeltpersoner, foreninger, organisasjoner, firmaer eller etater som har gjort en unik innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

Forslag til kandidater sendes fylkesstyret i Vestfold Venstre ved leder Karin Synnøve Frøyd på e-postadresse: [email protected]

For forslag som skal komme i betraktning, må det gis en god begrunnelse.

Frist for innsending av forslag til aktuelle kandidater til miljøprisen er 22. mai 2019.

Miljøprisen for 2019 vil bli utdelt på et arrangement knyttet opp til markeringen av verdens miljødag 5. juni.

Vestfold Venstre vil komme tilbake med sted og endelig tidspunkt senere.

Sandefjord Søppelplukkerlag, vinner i 2017

Tidligere prisvinnere av Vestfold Venstres miljøpris:

2018 Greve Biogass
2017 Sandefjord Søppelplukkerlag
2016 Ragnar Syvertsen og Ilene Våtmarksenter
2015 Jordvern Vestfold
2014 Vestfold Mat SA
2013 Norges Jeger og Fiskerforbund Vestfold
2012 Fretex
2011 Alexandra Hauge
2010 Karl Hagelund, tidl. naturverninspektør hos fylkesmannen
2009 Skjærgårdstjenesten
2008 Den norske Turistforening i Vestfold