Plast i naturen, vi har alle et ansvar!

Det var kaldt og deilig i Bunnefjorden på den nasjonale strandryddedagen., Foto: Christian Pedersen

Hele Norge rydder

Sesongen for søppelrydding er i gang. Din innsats er avgjørende for å redusere skadene fra søppel, særlig plast, i naturen. Vi oppfordrer alle til å bidra i Nordre Follo kommune, sier Camilla Hille, vår ordførerkandidat ved høstens valg. Forrige lørdag var Nordre Follo på strandrydding under den nasjonale strandryddedagen. Vi må jobbe mot dette alvorlige miljøproblemet hver eneste dag. Se video fra Ola Elvestuen

Det var kaldt og deilig i Bunnefjorden på den nasjonale strandryddedagen, synes Camilla Hille

Frivillige plukker mange hundre tusen tonn plast fra norsk natur hvert år. Innsatsen er helt uvurderlig. Det kan synes som en liten innsats i verdenssammenheng, men det er bare sammen vi kan løse dette globale problemet.

Plast i naturen er ødeleggende på minst tre måter:

– dyr bli skadet når de vikler seg inn i fiskegarn, kabler eller annet avfall.

– fisk, dyr og fugl forveksler plastbiter med mat.

– små plastpartikler med kjemikalier og miljøgifter tas opp i næringskjeden og ender på middagsbordet vårt.

Rydder for miljøet

  • – Plast forsvinner aldri, den brytes bare ned i mindre og mindre biter, til stor potensiell skade for dyr og mennesker, sier Camilla Hille

Plast og annet avfall hører hjemme på gjenbruksstasjonen. Gjennom «Strandryddedagen» har Nordre Follo Venstre og flere tusen andre frivillige ryddet søppel, ikke bare på sine lokale strender langs kysten og i innlandet, men også andre steder i naturen. I 2017 ryddet nordmenn over hele landet 1 400 tonn marint avfall. Regjeringen med Venstre i front vil forby visse typer engangsplast, som plastbestikk, q-tips og sugerør.

Budsjettseire for naturen

Strender og turområder fulle av plast er utrivelig. Men strandrydding er først og fremst viktig for miljøet. Det var Venstre som opprettet budsjettposten med tiltak mot marin forsøpling i 2015. Den var da totalt 10 millioner kroner. I 2019 er den økt til 65 millioner kroner, fordi vi tar vare på naturen og prioriterer den i statsbudsjetter. Dette er vi stolte av i Nordre Follo Venstre.

Venstre har også fått gjennomslag i regjering for at Norge skal bevilge 400 millioner kroner i 2019 til det internasjonale arbeidet mot plast i havet. For dette må løses globalt.

Engasjerte innbyggere

Folk vil gjøre noe med dette, det ser vi på antallet nordmenn som rydder i løpet av strandryddeuken. Venstres prioriteringer i budsjettene viser seg nå, og gir heldigvis resultater. Miljødirektoratets tilskuddsordning har bidratt til en fremvekst av aktører som tar et lokalt og regionalt ansvar for opprydding. Dette arbeidet kan vi love at vil fortsette med Venstre i regjering og styrende i Nordre Follo kommune. Vi setter klima og miljøpolitikken høyt. Vi har ikke råd til å la det være.

Tusen takk!

Vi vil takke for at dere ryddet plast i vårt kommune under strand-ryddeuken og oppfordrer dere til å jobbe videre. Ta med dere en pose til søppel når dere går tur, da kan du stolt tenke at du gjør en viktig innsats for hver plastbit du plukker med det, og som da ikke skader dyrelivet og/eller til slutt havner på ditt matfat.

Camilla Hille, ordførerkandida, Venstre