Menneskene

Disse menneskene er ansvarsfulle og dyktige tillitsvalgte som alle vil gjøre sitt beste for å fremme de sakene du bryr deg om. De har ulike bakgrunner, og utgjør sammen mye som gjør Halden til hva den er. Vi vil høre godt på hva menneskene i byen ønsker og sikre en bedre by å bo i.

Følgende stilte til valg i 2019:

1. Joakim Karlsen

Joakim er vår ordførerkandidat. | Joakim er Venstres eneste faste representant i kommunestyret.

Joakim Karlsen er høgskolelektor på Høgskolen i Østfold og forsker på journalistikk og digitale medier. Han har ansvaret for studieprogrammet “Digitale medier” som skal utdanne neste generasjons mediehåndverkere.

Joakim bor på Holte-Ødegården og har kone og tre barn som går i barnehage, småskolen og på videregående. Han er naturligvis engasjert i hvordan det er å vokse opp i Halden og at kommunen skal ha et godt skole og fritidstilbud.

Joakim har et liberalt grunnsyn og synes det er viktig at Halden fortsetter å være et raust og inkluderende samfunn hvor folk samarbeider om å skape rom for kunnskap, verdiskaping og vekst.

Joakim

Les mer om Joakim.

2. Anne Helene Bakke

Anne Helene er 25 år gammel, født og oppvokst i Halden – nærmere bestemt, Bøklevene på Idd. I den tiden var hun aktiv svømmer for Halden svømmeklub. Prinsippene bak Venstre gjorde at Anne Helene til slutt meldte seg inn; et tydelig fokus på å bygge videre sosialdemokratiet, og samtidig gi folk frihet til å ta egne valg.

Nå studerer hun master i rettsvitenskap på Universitetet i Oslo, og har vært veldig investert i student- og utdanningspolitikk. Året 2017-2018 var hun nestleder for Norsk studentorganisasjon, Norges nest største interesseorganisasjon.

Hun er spesielt opptatt av rettferdig behandling, klima og gode rammer for unge i Halden.

Anne Helene, andrekandidat i Halden. Foto: Johan Malvik

Elsker: tog og svømmehaller byen og skoler faktisk får brukt.

Hater: uansvarlige og utilgjengelige tillitspersoner som ikke gjør jobben sin.

Les mer om Anne Helene.

3. Heidi Raude

Heidi Raude er produksjonssjef i Det Norske Blåseensemble, hvor hun har ansvaret for å planlegge og gjennomføre ensemblets konsertproduksjoner. Hun har utdanning i matematikk og musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, samt prosjektledelse fra Universitet for miljø og biovitenskap.

Heidi flyttet fra Oslo til Os i Halden for seks år siden, sammen med sin mann som er musiker. I fjor flyttet deres datter med familie etter.

Heidi er spesielt opptatt av at Halden skal ha et godt kulturtilbud, et levende sentrum med gode møteplasser og at barn skal ha et godt skole- og fritidstilbud.

Les mer om Heidi.

4. Frode Tennebø

Frode flyttet fra Vestlandet til Halden i 1995 og jobber nå med radarsystemer for Saab Technologies Norway på Isebakke og bor på Grimsrød. Frode er opptatt av klima, miljø og like muligheter for alle. Han er også leder av Halden Venstre.

5. Tone Skråning

Tone skriver:

Jeg kom til Halden i 1996, og følte meg umiddelbart hjemme. I løpet av årene som har gått, har jeg blitt stadig gladere i byen vår! Mange lurer på hvor jeg kommer fra, og det er ikke så lett å svare på. Jeg er født i Troms, og har vokst opp i Bergen og Trondheim.

Jeg har en sammensatt utdanning, blant annet er jeg lærer, og jeg har i mange år jobbet som veileder for studenter på høgskolen.

Jeg har et brennende engasjement for barn og ungdom. Samtidig er jeg opptatt av at Halden må være en økonomisk bærekraftig kommune med høy sysselsetting, for at byen skal være et godt sted både å vokse opp i og bli gammel i.

Jeg liker veldig godt å sykle og lese bøker (ikke samtidig!). Et ønske som står høyt oppe på ønskelista er en undergang under stadionbakken, slik at det blir en lett adkomst til ett av mine favorittsteder; Rød Herregård!

Foto: Høgskolen i Østfold

6. Emile Schjønsby-Nolet

Emile Schjønsby-Nolet er 24 år gammel, er fra Halden, men studerer nå rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen. Han har tidligere erfaring som nestleder i Bergen Unge Venstre og vara til direktevalgt til landsstyret i Unge Venstre.

Som jurist har Venstre, siden hans politiske oppvåkning, vært vært det klare valget for Emile – Venstre er partiet som historisk satt sammen den liberale rettsstaten Norge.

Med spisskompetanse i opphavsrett, og generell interesse for kulturpolitikk ønsker han å jobbe for kulturlivet i Halden. Som enhver ung liberaler med hjerte ønsker han dessuten å sette klimasaken i fokus i Haldenpolitikken.

Emile Schønsby-Nolet stiller til valg for Venstre

7. Malin Moe

Malin Moe er lærer på Låby skole. Hun har lang erfaring fra ungdomsskolen i Bærum, er utdannet innen statsvitenskap, fransk, prosjekt, organisasjon og ledelse fra Universitetet i Oslo, Université libre de Bruxelles og Université de Bordeaux. Hun flyttet tilbake til Halden for 5 år siden sammen med sin 9 år gamle sønn.

Nå bor Malin i Tistedal sammen med med sønn og sin samboer. Hun er FAU-leder på Tistedal skole.

Malin er opptatt av at barn og unge i Halden skal ha en trygg og læringsfokusert skole med tydelig profil og satsningsområde og av Halden som miljøby. Hun er også opptatt av et levende sentrum og spennende kultur-og fritidsarenaer der det er rom for alle.

Malin Moe er lærer og stiller til valg for Venstre

8. Geir Helge Sandsmark

Geir Helge kom inn i politikken som interessert i næringspolitikk, og har siden blitt kjent som “vaktbikkja” for demokratiet i Halden. Han har sittet i kommunestyret i flere perioder.

“Mitt personlige bidrag er deltagelse i lokalpolitikk, lagsarbeid og offentlig debatt. Jeg har stor glede av dette, og jeg føler meg som en del av et stort og viktig fellesskap. Etter hvert møte i Halden Venstre eller andre Venstrefora tenker jeg på hvor fint det er når vidt forskjellige mennesker skaper noe sammen.”

Han er spesielt opptatt av åpenhet, skole, miljø, byutvikling og næringsutvikling.

Les mer om Geir Helge.

9. Sverre Magnus Heidenberg

10. Terje Vidar Høvik

Terje Vidar Høvik er kasserer i Halden Venstre og listekandidat til kommunestyret i Halden.

Etter over 30 år i Posten Norge med arbeidsplasser i Oslo, flyttet han tilbake til Halden i 2011. Han har tidligere vært aktiv i både Oppegård Venstre og Vestby Venstre der han en periode var lokallagsleder.

Miljø, næringsliv og kultur er emner han er opptatt av. Saker som klimavennlige løsninger lokalt og at det blir gode rammer både for de som driver frivillig kulturaktiviteter og de som ønsker å ha kultur som hovedinntektskilde.

Terje Vidar Høvik er kandidat til kommunetyrevalget i Halden.

11 Ellen Helene Bertelsen
12 Tetyana Stang Lund
13 Mikael Brun
14 Mona Johnsen

15 Chris Sposato

Chris er innflyttet amerikaner, og skriver:

“Hei Halden, jeg heter Chris Sposato; jeg kommer fra Amerika. Jeg flyttet hit for å være sammen med min kone som har bodd i Halden hennes hele liv. Jeg anser Halden mitt hjem og ønsker å hjelpe det trives.

Jeg har vært aktiv i politikk, kampanjer, og aktivisme siden min universitetsstudier. Min familie har en sterk følelse av politikk og å hjelpe andre. Jeg bidrar dette til min bestefar, Vincent Sposato; han hviler i fred.

Jeg står å bedre Halden: infrastruktur (boliger, bygninger, og gater), flere tilgjengelighet og sikkerhet for fotgjengere, utdanning til alle (ønsker fra gratis barnehager til innvandreres VGS/fagskole-voksenopplæring, og alt i mellom.)

Venstre er dedikert til bidra Halden og alle som bor i vår vakre og historiske by, og jeg deler det. Jeg deler deres visjon for Halden. Så, la oss dele vår visjon med deg. Støtt Halden Venstre.”

16 Marte-Margrete L.A. Klanderud
17 Per Raymond Andreas Vastveit
18 Andreas Paulsen
19 Bård Finnanger Sandsmark
20 Inger Olsen (klikk for å lese)
21 Morten Antonsen
22 Kristine Høeg Karlsen
23 Arne Yngvar Seljevik
24 Arnstein Hjelde