Idretten i Nye Molde – Et svar på utfordring fra Molde Idrettsråd i Romsdals Budstikke

Foto: Øivind Leren

IDRETT I VALGKAMP

Idretten i Molde utfordrer partiene

Molde Idrettsråd utfordret de politiske partiene på situasjonen rundt idrettsanlegg og halleie i papirutgaven av Romsdals Budstikke 31.juli.

Vi i Molde Venstre har diskutert disse problemstillingene i vårt programarbeid, og vi ser at det ligger utfordringer her som vi må ta tak i. Vi skulle ønske vi kunne gi Molde Idrettsråd et svar som vi mente var den ultimate fasit, men der er vi ikke – og vi tviler vel på at det finnes en fasit i denne kompleksiteten.

Problemstillingen er forøvrig ikke ny. Undertegnede har selv vært leder av Istad idrettslag og deltatt på mange årsmøter i Molde Idrettsråd. Det har ofte vært diskusjoner om likhetsprinsippet mellom lag i byen som stort sett har benyttet seg av kommunale anlegg, og fleridrettslagene på bygda som har hatt egne anlegg.

I spørsmål nr 1 spør Molde Idrettsråd om problemstillingene rundt leievilkårene som er ulike i Molde, Midsund og Nesset. Molde Venstre mener at det må finnes overgangsordninger som gjør at både idrettslagene og eiere av idrettsanlegg har en forutsigbarhet. Vi mener også at så lenge vi har en struktur med ulik eierskap på idrettsanlegg vil det være vanskelig å innføre helt likt leieprinsipp. Da må vi finne løsninger under spørsmål 2 som løser dette.

I spørsmål nr 2 spør Molde Idrettsråd om rammevilkår, likeverd og likebehandling i forhold til at i deler av Nye Molde er kommunen eier av idrettsanlegg og lagene leietakere, mens i andre deler av kommunen er lagene eier av anlegg og kommunen leietaker. Molde Venstre er av den oppfatning av at dette har blitt løst rimelig godt i både Nesset og Molde tidligere, mens i Midsund har ikke dette vært like aktuelt da idrettslaget har eid det meste. Samtidig er det vanskelig å uttale seg generelt på et slik spørsmål, da både idretten og anleggssituasjonen er så mangfoldig og kompleks. Kommunen har bl.a et ansvar for å ha anlegg og fasiliteter til bruk i gymnastikkundervisning i skolen, dette er som regel anlegg idretten har mye glede av på kveld og helg.

Nye Molde kommune må nok sammen med idretten sette seg ned å diskutere hva som er et kommunalt ansvar i forhold til idrettsanlegg, og hva klubbene må forvente å stå for selv. Skulle likhetsprinsippet følges helt ut ville det være like naturlig at Nye Molde kommune hadde en kommunal flystripe stående til Molde & Omegn modellflyklubb, som at det er en kommunal håndballhall tilgjengelig for Molde Håndballklubb. Dit kommer vi nok aldri. Molde Venstre ønsker at kommunen skal være en god og forutsigbar medspiller på alle plan når idrettslag ønsker å renovere eller bygge nye idrettsanlegg.

Molde Venstre vil også arbeide for at kommunen sammen med idrett-, musikk- og velrådene samarbeider om nye retningslinjer for tildeling av kulturmidler i den nye kommunen. Gjennom gode retningslinjer og gode (men enkle) rapporteringsrutiner vil en differensiert tildeling av kulturmidler ut fra høye leieutgifter eller høye driftsutgifter på egne anlegg gi idretten forholdsvis like rammevilkår totalt sett.

I spørsmål 3 konkretiserer Molde Idrettsråd problemstillingen til å gjelde Nessethallen hvor det er innført gratis leie, og lurer på om dette blir videreført eller om det blir overgangsordninger. Molde Venstre er av den oppfatning av at Nessethallen fortsatt må være gratis å leie. Nesset kommune fikk tilbakebetalt 10 millioner i moms etter byggingen av Nessethallen. Om det innføres leie risikerer Nye Molde kommune å måtte betale de tilbake – mange kommuner har måttet gjøre det. Den fordelen lagene som leier Nessethallen får, må veies opp ved tildeling av kulturmidler som skissert i spørsmål nr 2, slik at likhetsprinsippet i størst mulig grad blir opprettholdt. Molde Venstre er ikke fremmed for at vi på sikt kan innføre gratis idrettshalleie i hele Nye Molde Kommune. Men før det kan innføres er det et stort arbeid som må gjøres i forhold til hvordan lagseide idrettshaller skal kompenseres for dette, og hvordan vi skal løse dette i forhold til likhetsprinsippet for lag og idretter som ikke benytter idrettshallene.

Molde Venstre ønsker å spille på lag med idretten og resten av det frivillige kultur og organisasjonslivet, og ser frem til å jobbe med mange spennende problemstillinger i månedene fremover.

Godt valg!

Med vennlig hilsen

Molde Venstre

Frank Stenløs

Kommunestyrerepresentant og Listekandidat.