Til innhold

Frank Petter Stenløs

Kultur, idrett og frivillig deltagelse beriker menneskers liv og gir oss et mer inkluderende samfunn.

Frank Petter Stenløs, 51år og bor på Istad.

Frank er en erfaren politiker og er i perioden 2019-2023 gruppeleder for Venstre sin kommunestyregruppe. Medlem i hovedutvalg oppvekst, kultur og velferd, leder i kulturbyggingsutvalget og styremedlem i Molde vann og avløp KF.

Heile Molde – heile livet

Mine politiske interessefelt omfavner hele spekteret av tjenesteområder som kommunen er involvert i, og jeg anser meg selv som en allroundpolitiker. Men oppvekst/skole, kultur, ungdomsarbeid og helse/omsorg er felter jeg brenner for.

I kommende periode vil jeg fortsatt stå på for å skape en kommune det er godt å bo i, og som folk vil flytte til. Jeg vil jobbe for reel full barnehagedekning, og meråpne barnehager. Demografiutviklingen gjør at vi må tenke nytt innen eldreomsorg og helsetjenester, og det arbeidet ønsker jeg å være en del av. Vi må ta vare på naturen og klimaet vårt, og jeg ønsker å redusere Moldes arealforbruk. Moldes framtid er avhengig av at vi skaper arbeidsplasser. Derfor ønsker jeg å spille på lag med småbedrifter og gründere som gjør Molde til et grønt og levende lokalsamfunn.

Heile Molde – Heile Livet.