Til innhold

Frank Petter Stenløs

Kultur, idrett og frivillig deltagelse beriker menneskers liv og gir oss et mer inkluderende samfunn.

Frank Petter Stenløs, 47 år og bor på Istad.

Som prosjektleder i Nesset Frivillighetssentral er entusiasmen stor for kultur, frivillighet og mennesker i alle aldre. Frank er en erfaren politiker og har verv som Fylkessekretær for Møre og Romsdal Venstre, representant i kommunestyret og hovedutvalget for Drift og Forvaltning, samt at han er Nestleder i Molde Venstre.

Heile Molde – heile livet

Mine politiske interessefelt omfavner hele spekteret av tjenesteområder som kommunen er involvert i, men kultur, ungdomsarbeid, skole/oppvekst og helse/omsorg er felter jeg brenner litt ekstra for.

I kommende periode vil jeg stå på for å skape en god ny kommune der fokus må være å skape gode tjenestetilbud i hele kommunen. Eldreomsorgen må ha et spesielt fokus, og jeg vil kjempe for blant annet flere sykehjemsplasser og tilrettelagte boliger. Ungdom må bli et satsingsområde, og vi må blant annet sørge for at ungdommen har gode fritidstilbud i hele kommunen.

Heile Molde – Heile Livet.