Behov for en trygg trafikkløsning ved Ski idrettspark

 

Nordre Follo Venstre har programfestet bedre trafikkavvikling ved idrettsparken. Det gjorde vi etter et konkret innspill fra Ski Il fotball til vårt program for neste periode, sier Venstres ordførerkandidat, og nåværende utvalgsleder for barn og unge i Ski, Camilla Hille

 

Camilla Hille sykler ofte forbi parkeringsplassen ved idrettsparken i Idrettsveien. På ettermiddag- og kveldstid er det til tider kaotiske

tilstander, og i høstmørket kan det for oppstå skumle situasjoner.

  • Ikke alle kan sykle eller gå til idrettsparken, så jeg skjønner at mange barn blir kjørt av foreldrene sine, sier Hille.
  • Foreldre kjører barna til trening, slipper dem av rett innenfor parkeringsplassen, snur og kjører ut i Idrettsveien igjen – ofte uten å se seg for. Barn kommer syklende ned gangveien fra Sandertunet og rett over Idrettsveien der bilene snur og kjører ut. Her må vi forebygge farlige situasjoner, understreker Hille.

 

Utvalgsleder og Venstres ordførerkandidat, Camilla Hille, vil ha en mer trafikksikker løsning i idrettsparken.

Hille får full støtte av Barne- og ungdomsrådsleder, Henrik Tinjar forbi. Han er enig i at noe må gjøres. Han forteller at han ofte sykler ned gangveien fra Sandertunet og at han alltid får en dårlig følelse når han nærmer seg Idrettsveien. Flere ungdommer Tinjar har snakket, mener dette er farlig sted, sier han.

Da Venstre ba idrettslagene om innspill, var nettopp trafikksituasjonen ved idrettsparken et konkret problemområde som Ski IL Fotball spilte inn.

På bakgrunn av den henvendelsen programfestet vi at vi skal jobbe frem en bedre løsning, jeg har også spilt dette inn til Ski kommune og håper dette er noe vi kan få rettet opp i relativt raskt, sier Hille.

Vi må få til en trygg drop-off-sone for dem som må kjøre barna sine til trening. Dessuten bør «parkering forbudt langs veien» skiltes bedre. Ikke minst må fotgjengerfeltet fra gangveien til parkeringsplassen utbedres. I dag fører fotgjengerfeltet rett inn i en steinkantet gressplen og lyktestolpe. Disse tiltakene koster ikke mye, og bør være fullt overkommelig å gjennomføre, mener Hille.

 

Henrik Tinjar har selv erfart hvor uoversiktlig det er her og påpeker at høye hekker ofte er utfordende for sikten.

 

– Når jeg kommer syklende gangveien fra Sandertunet, er det umulig å se bilene på Idrettsveien på grunn av høye hekker. At bilene kjører i et virvar gjør det enda skumlere, bekrefter han.

Dere kan lese mer om saken i ØB på nett

 

 

Sjekk også våre FB-sider.