Om Frogn Venstre

Ved valget i 2019 fikk Venstre innvalgt tre representanter i Frogn kommunestyre. I tillegg er Venstre representert i formannskapet, Hovedutvalg for Miljø, plan og bygg, Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester, samt leder pluss en representant i Hovedutvalg for oppvekst og kultur. I perioden 2019-2023 sitter Venstre i posisjon, sammen med Sp, Ap, MdG, SV, Krf og Rødt. Samarbeidet er rent valgteknisk, med intensjon om budsjettavtale.

Frogn Venstre er Venstres lokallag i Frogn kommune. Venstre er Frogns fjerde største parti.

Org.nr. 915 484 107.

Frogn Venstres kommunestyregruppe 2019-2023

Styre 2021

Valgprogram 2019-2023Kort om de viktigste sakene

Frogn Venstres miljøpris