Nes Venstre 2019-2023

Tom Fidje blei innvalgt som enmannsgruppe for Nes Venstre i kommunestyret i 2019. , Foto: Kjersti Enger Dybendal

Gruppeleder Tom

Med et valgresultat på 2,6%, mot 6,6% i 2015, går Nes Venstre fra to til ett mandat i kommunestyret denne perioden. Det er førstekandidat Tom Fidje som tar opp tradisjonen som enmannsgruppe etter Øystein Smidt , og skal tale og kjempe for våre saker i fireårsperioden som kommer. Med god hjelp fra de andre folkevalgte og medlemmene i Nes Venstre, naturligvis.

Tom var for øvrig politikeren med fjerde flest slengere (!), dvs. personstemmer fra andre parti, etter Grete Sjøli (Ap), Tove Nyhus (FrP) og Jo Inge Buskenes (MDG).

De fire varaene til kommunestyret i Nes 2019-2023 er:

1. Ole Andreas Sørli-Sidselssønn
2. Lisa De Bruyne
3. Henrik Langbråten
4. Øystein Smidt

Oppsummering av valget

På møte mandagen uka etter valget blei flere synspunkter og årsaker til nedgang i oppslutning drøftet. En oppsummering av de rådende oppfatningene er som følger:

  • Nes Venstre har ikke vært tjent med at 3 av topp 4 meldte seg ut av lokalpolitikken i foregående periode.
  • Vi har sloss mot nasjonale trender, og fokus på rikspolitikk og stridigheter i regjering har satt lokalsaker i skyggen.
  • Nes Venstre er gjennom et generasjonsskifte, og det vil ta tid å opparbeide nye kjente fjes, stemmer, respekt og erfaring.
  • Kanskje kunne man ha vært tjent med et listesamarbeid (med MDG, f.eks), SV og Rødt later til å ha tjent på det i år.

Veien videre

Etter at det blei klart at AP og SP fortsetter i posisjon sammen, er Nes Venstre åpne for teknisk samarbeid med de øvrige opposisjonspartiene. Målet er så klart å sikre at Nes Venstre får representasjon i øvrige utvalg, med fokus på formannskap og hovedutvalgene.

Samlet har opposisjonen med sine 15/35 kommunestyrerepresentanter mulig krav på 5 mandater i de såkalte elver-utvalgene. Skulle ett enkelt parti, selv med kun én representant, som f.eks V, KrF og TSL, ikke komme til enighet med andre partier, tilfaller det ett ekstra mandat på det partiet med flest stemmer, dvs. AP.

Tom Fidje og Øystein Smidt fungerer som forhandlingsutvalg for Nes Venstre.

Tusen takk, Erik!

Erik H. Melby går ut av kommunestyret etter å ha blitt kastet inn i praktisk talt alle roller i 2018

Nes Venstre ønsker å rette en stor takk til avtroppende Erik Holm Melby, som midtveis i perioden gikk fra å være vara til kommunestyre og hovedutvalg, til å bli både gruppeleder, formannskapsmedlem og fast medlem i utvalg for oppvekst, helse og velferd (og mer).

Erik, du har gjort en solid innsats i alle dine roller, du er dyktig og forstår teknisk kompliserte saker og problemstillinger, i tillegg til at du – tilsynelatende lett – finner løsninger på disse. Vi håper å få ha glede av deg og din kunnskap og engasjement også i kommende periode, som styremedlem i Nes Venstre.

Vi ønsker deg lykke til videre i jobben med å digitalisere og effektivisere Øvre Romerike i DGI.