Om ny byrådsplattform

Foto: Line Owren / Line Owren Fotografi

Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke synes den nye byrådsplattformen virker lovende, men savner prioritering av skolen, billigere månedskort, og mener plattformen vil gi mindre valgfrihet av tjenester.

Jeg er fornøyd med at byrådet vil ha cruisetrafikken ut av byen og at plattformen følger opp mange av Venstres tidligere forslag, sier Bjercke.

Han peker blant annet på at Oslo skal bidra til å bygges et plastgjenvinningsanlegg for byen, at det skal plantes flere trær, og etableres flere nye gågater.

Det er et godt utgangspunkt for den kommende perioden.

Ikke billigere månedskort

Men det er også elementer i byrådserklæringen som Bjercke skulle sett var annerledes:

– Jeg synes det er synd at det ikke er en tydeligere prioritering av skolen, at byrådet fortsetter å redusere valgfriheten for innbyggerne gjennom mer rekommunalisering og mindre mangfold i tjenestene og at MDG ikke følger opp valgløftet sitt om å redusere prisen på månedskortet, sier Bjercke.

Det er heller ikke parkagrense eller flere ladestasjoner for elbiler er omtalt i byrådsplattformen.

– Venstre vil beskytte byens parker mot nedbygging og gjøre det enklere å ta grønne valg. Jeg er derfor skuffet over at byrådet ikke vil innføre en parkagrense eller øke ambisjonene for infrastrukturen for klimavennlige biler, sier Bjercke.

Konstruktiv for mer liberal og grønn politikk

Bjercke vil bruke handlingsrommet i bystyret for å utfordre byrådet på mer liberal og grønn politikk.

– Byrådet har ikke flertall alene. Venstre skal være konstruktive og gjøre det vi kan for å få til mest mulig grønn og liberal politikk for byen, avslutter Bjercke.