Krever fakta på bordet om kollektivpenger

Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke
Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke, Foto: Liv Aarberg

Venstres gruppeleder i Oslo, Hallstein Bjercke, krever fakta på bordet om regjeringens pakke for transportløft.

Til Aftenposten (09.01.19) sier han at det har vært for mye synsing fra både høyre og venstresiden:

– Det er store summer vi snakker om her. Vi har fått et tilbud fra regjeringen på totalt sett flere milliarder. Så er det en hake, noe må brukes på å redusere bompengene også, sier Bjercke til Aftenposten.

Pakken vil bety 2,5 milliarder kroner mer til kollektivtransporten i Oslo og nabofylket i løpet av de neste 10 årene.

Bjercke har derfor utfordret fagfolkene i Oslopakke 3-kontoret til å komme opp med 22 ulike scenarioer på hvordan bompengene kan kuttes og hvordan kollektivsatsingen bør være, hvis en samtidig skal klare målet om nullvekst i biltrafikken.

– Å si nei til tilbudet, uten å kjenne fakta, er uansvarlig. Så er jeg ikke overbevist om at det er mulig, men vi trenger et kunnskapsgrunnlag, sier Bjercke til Aftenposten.