Hvem er kandidatene til stortingsvalglista?

Alfabetisk liste over kandidater som presentere seg i denne nettsaken:

Se også videoen fra presentasjonsmøtet 29. april.

Abid Q. Raja

Alder: 44

Yrke: Politiker, Kultur- og likestillingsminister. Innvalgt på Stortinget fra 2013. Før det vært advokat, politiadvokat, nemndleder mm.

Lokallag: Bærum

Politisk erfaring: 4 år som medlem av Transport- og kommunilasjonskomiteen og Kontroll og konstitusjonskomiteen på stortinget, 2013-2017. 2 år som medlem av Finanskomiteen og Utenriks- og forsvarskomiteen. Utnevnt som Kultur- og likestillingsminister januar 2020. Vært direkte valgt til landsstyret i V siste 4 årene. Før det vært første vara til sentralstyret.

Mitt politiske prosjekt er frihet for alle, og hvor vi bygger samhold og felleskap, i by og bygd, på tvers av ulike skillelinjer. Jeg ønsker å jobbe for et samfunn hvor alle kan få like muligheter til å lykkes og utvikle seg gjennom barnehagen, skolen og utdanningssystemet.

Et samfunn hvor små, mellomstore og store bedrifter har rammebetingelser og skatte-avgiftsnivå at de kan få til innovasjon, teknologiutvikling pg frentidsrettede løsninger for mennesker, klima- og miljø. Et velferdssamfunn som tar vare på de svake i samfunnet, rusavhengige, flyktninger- og innvandrere, hvor vi inkluderer de med hull i CV uansett årsak.

Vi må fortsette å bygge landet, da trengs gode transport- og kommunikasjonssystemer. Og – vi må skape politikk som bygger oppunder tillitssamfunnet.

 

Solveig Schytz

Alder: 44 år

Lokallag: Ås

Yrke: Nå Stortingsrepresentant. Tidligere folkevalgt på heltid i Fylkestinget, utdannet konservator og har jobbet på museer, og rådgivning innen bygningsvern og med kulturminneforvaltning hos Riksantikvaren.

Politisk erfaring: Stortingsrepresentant. Justispolitisk og innvandringspolitisk talsperson for Venstre. Gruppeleder for Venstre i fylkestinget i Akershus og Viken, leder for hovedutvalg for samferdsel og hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus. Styremedlem og lokallagsleder i Ås venstre. Vara til utvalg for hovedutvalg for oppvekst og kultur i Ås. Jeg har vært del av Venstres landsstyre siden 2010 og sentralstyret de siste fire åra.

Jeg valgte Venstre fordi jeg fant et politisk parti som matchet mitt menneskesyn og samfunnssyn. Som kjemper for at alle mennesker skal ha like muligheter, som vil gi mennesker frihet og makt i egne liv, men som også bygger fellesskap. Som tar ansvar for mennesker, miljø, framtida.

Det var et stort engasjement for klima og miljø og for trygg oppvekst for barn og unge gjorde ar jeg engasjerte meg politisk.

For et liberalt parti som Venstre må menneskets frihet fortsatt stå i sentrum. Men frihet for enkeltmennesker forutsetter sterke fellesskap og sterke fellesskapsløsninger i samfunnet. Og frihetskampene vi kjemper kan ikke bare handle om oss selv her og nå, de må handle om solidaritet med mennesker ulike steder i verden som ikke kjenner den friheten vi har, og om generasjonene som kommer etter oss: Skal de ha den friheten vi har, er vår innsats for å ta vare på kloden nå helt avgjørende.

Jeg vil gjerne bidra til bygge Venstre til et større og bredere parti.

 

Lars Peter Østrem

Alder: 31 år

Yrke: Barneskolelærer, leder av sommercamp for barn, breddeansvarlig i Norges E-sportforbund

Lokallag: Enebakk

Politisk erfaring: Kun politisk erfaring fra interne Venstrefora, dvs. hovedstyre, valgkamputvalg i fylke og lokalt, gruppestyre lokalt. Har også erfaring fra Utdanningsforbundet, hvor jeg har jobbet med politiske saker lokalt. Deltatt på fylkesårsmøter og landsmøter, hvor jeg har bidratt inn i debatten.

Jeg sto som liten mye på utsiden. Både pga. problemer med astma, allergi og dysleksi. Sosialt så slet jeg mye. Det som i stor grad hjalp meg var korps, data og lærer som så meg.

Derfor har jeg, etter å blitt ferdig med skole og forsvart, fokusert på å bli en voksen som ser barna og legger til rette for gode aktiviteter.

Barn er fremtiden vår, og vi som politikere har en unik mulighet til å sørge for at de blomstrer og skaper en ennå bedre fremtid. Derfor er det viktig for meg å jobbe politisk for dem.

Dette innebærer å skape gode rom og arenaer for felles utveksling av interesser. Det er viktig å støtte oppom både den tradisjonelle idretten, men særlig se på andre aktiviteter som, Speiding, Korps, E-sport, teater osv., som kan gi barn og unge så mye.

Vi må legge til rette, gjennom planer i skolen, gjennom midler til frivilligheten og gjennom innsats mot de som ikke selv kommer seg på en aktivitet. Samtidig må vi gi de voksene som møter barna best mulighet til å lykkes, ved å støtte opp.

Man må se på det psykiske helsevernet, både for barna selv, men også de voksene. Alt for mange har foreldre som sliter psykisk, men ikke får den hjelpen de trenger. Barna blir fortvilet og de rundt vet ikke hva mer de kan gjøre, nor foreldrene kun får enkle råd fra barnevernet.

En trenger å se hvordan vi kan støtte oppunder barnevernet og sørge for at folk i mye større grad ser verdien i arbeidet deres. Vi må kontinuerlig jobbe med alle systemer som skal ivareta barna.

 

Oda Scheel

Alder: 20 år

Yrke: Organisasjonssekretær i Unge Venstre

Lokallag: Bærum

Politisk verv: Nestleder i Norges Venstrekvinnelag, tidligere nestleder i Akershus Unge Venstre og lokallagsleder i Asker og Bærum Unge Venstre

Gode Viken Venstre! Jeg meldte meg inn i Venstre for å være med i kampen for et levelig miljø for kommende generasjoner og et mer liberalt samfunn. De siste fire årene har jeg brukt mye av min tid på Venstre, Unge Venstre og Venstrekvinnelaget, og det har vært meningsfullt og givende arbeid.

Stortingsvalget i 2021 blir et viktig valg for en liberaler for meg. Med Senterpartiet på frammars og et stadig mer populistisk Arbeiderparti, blir våre liberale verdier satt under press. Jeg vil kjempe for at klima, miljø og liberale verdier vil fortsette å prege Norge, og derfor ønsker jeg å stå på Stortingslista for Viken Venstre i 2021.

 

Stephen Meinich-Bache

Alder: 46 år

Yrke: Administrerende direktør – Classic Norway Hotels

Lokallag: Rælingen

Politisk erfaring: Leder Sandnes Venstre, varamedlem Sandnes Bystyre (2 perioder), nestleder i Sandnes Tomteselskap, medlem i Landbruksnemnda, nestleder Rælingen Venstre, gruppeleder og fast kommunestyrerepresentant i Rælingen, medlem i oppvekst, medlem i kommuneplanutvalget.

Jeg er genuint opptatt av individets muligheter i et samfunn som også tar var på de som faller utenfor.

Mine politiske interesser favner bredt, fra forsvarspolitikk til rus politikk, men jeg er spesielt opptatt av de små og mellomstore bedriftenes vilkår, samt barn og unges muligheter. Som en klassisk venstrepolitiker så er jeg naturligvis veldig opptatt av naturen rundt oss og behovet for en stram miljøpolitikk.

Mitt mål er å bidra til at Venstres posisjon forsterkes og når frem til flere, Norge trenger et sterkt Venstre!

 

Thorbjørn Merkesdal

Alder: 47

Yrke: Markedssjef i UTU Norge AS og gründer i Merkes AS.

Lokallag: Ullensaker

Politisk erfaring: Startet i Venstre tidlig på nittitallet og hadde ulike verv i organisasjonen lokalt i Stavanger og Bergen for Venstre og Unge Venstre. Var på fjerdeplass til Stortingsvalget i 97. Ble første vara for to representanter og møtte flere ganger i den perioden. Er nå gruppeleder i Ullensaker og har vært medlem i Ullensaker Venstre i flere år.

Det var mitt engasjement for miljø og liberale rettigheter som gjorde at jeg fant Venstre. Viktigere enn noen gang er nettopp dette. Samtidig må vi evne å få overført våre gode prinsipper og politiske standpunkt til faktiske endringer som gjør at hverdagen til enkeltmennesker blir bedre.

Vi må ha et stort fokus på oppvekst, nærmiljø og de utfordringene som enkeltmennesker står i. Fordi det er ikke noen motsetning mellom å jobbe for en grønn strålende fremtid og samtidig bidra til en bedre hverdag for folk her og nå.

 

Margrethe Prahl Reusch

Alder: 41 år

Yrke: Rådgiver innenfor organisasjon og utvikling, i Lillestrøm kommune

Politisk erfaring: 2014-dd: Styremedlem og styreleder i tidl. Skedsmo Venstre, nå Lillestrøm Venstre. Styreverv og opplæringsansvarlig i styret i Akershus Venstre og Viken Venstre. 2015-2019: Kommunestyrerepresentant, fast medlem av hovedutvalg for tekniske tjenester, medlem/vara klagenemnder og Home Start. I dag: medlem av hovedutvalg for kultur, første vara til kommunestyret i Lillestrøm. Nestleder i Viken Venstrekvinnelag

Min fanesak politisk er den liberale grunntanken om at individet har verdi som individ. Etter mange år som lærer, føler jeg meg stadig tryggere på at som ofte defineres som «urettferdighet» er den største form for rettferdighet. Noen trenger mer av en ting, andre av noe helt annet.

Utover det, er jeg svært opptatt av at vi tar vare på naturen og artene rundt oss. Dyrevelferd er derfor en selvsagt kampsak for meg, og jeg er tidligere trykket i riksdekkende aviser blant annet under tittelen «Hunden din ville valgt Venstre». Lokalt er jeg en aktiv skribent av leserinnlegg i Romerikes Blad.

Jeg er gift og har en firbent og pelskledd sønn. Fritiden min sprer jeg over hele Viken, med hytte i Larkollen (i Moss kommune) og på Vikerfjell (i Ringerike kommune). Jeg bor på Skedsmokorset, som er Venstres sterkeste valgkrets i Lillestrøm kommune.

Ellers er jeg styremedlem i Skedsmo Mållag, har tidligere sittet i styret i MS-forbundet på Romerike og er langt over snittet glad i quiz. De som kjenner meg godt, vet også at jeg er veldig glad i å synge og skrive dikt.

Vil du vite mer om meg, må du gjerne ta kontakt med meg, legge meg til på Facebook, eller følge min lokalpolitikerside på Facebook.

 

Mirnesa Balagic

Alder: 28

Yrke: HMS-konsulent

Lokallag: Lillestrøm

Politisk erfaring: Jeg har i over ti år jobbet for å fremme funksjonshemmedes rettigheter gjennom verv i ulike organisasjoner. Fra 2019 til 2020 har jeg sittet som styremedlem i henholdsvis Ullensaker og Lillestrøm Venstre. Under valget i 2019 var jeg andrekandidat for Ullensaker Venstre og er nå vara til kommunestyret.

Saker som opptar meg er internasjonalt samarbeid. Verden står overfor flere globale utfordringer. Disse utfordringene kan kun løses gjennom internasjonalt samarbeid og Norge bør spille en sentral rolle i dette samarbeidet.

Reell likestilling. Likestilling er jevnlig på dagsorden, men alle grupper i samfunnet opplever ikke reell likestilling. Målet er et samfunn der alle mennesker får muligheten til å utvikle egne evner og å bidra til fellesskapet.

 

Timo Nikolaisen

Alder: 20

Yrke: Student

Lokallag: Drammen

Politisk erfaring: Sentralstyremedlem i Unge Venstre, tidligere lokallagsleder i Drammen Venstre

Jeg stiller til valg for framtida. Dette valget handler ikke om de neste fire årene, men alle årene etter det. Om klimamålene vi satte oss, og om vi nådde dem. Om frihetene våre vi satte på spill, og om vi reddet dem. Om alle sjansene vi får til å skape en lysere framtid for våre barn og barnebarn.

Venstre er mitt parti fordi vi tar disse utfordringene på alvor. For menneskene, friheten og framtida.

 

Hanna Linnéa Lindtvedt

Alder: 17

Lokallag: Kongsberg

Politisk erfaring:
Jeg startet miljøagentene i Lardal året jeg fylte 2015, og fortsatte senere som lokallags- og fylkesnestleder i Larvik og Sandefjord og Vestfold og Telemark Natur og ungdom frem til jeg flyttet til Kongsberg høsten 2019. Jeg startet lokallag i Kongsberg Unge Venstre i januar 2020. Nå er jeg leder i Kongsberg Unge Venstre, sitter i Klima og miljøutvalget til Unge Venstre, og er styremedlem i Kongsberg Venstre, Mental helse ungdom Kongsberg, Kongsberg Natur og Ungdom, og medlem i Ungdomsrådet.

Mitt engasjement startet med klima og miljøpolitikk, og det er fremdeles en av mine viktigste hjertesaker. Senere har jeg blitt mer og mer opptatt av psykisk helse og mer frihet i skolen, som også er utrolig viktige saker for meg. Jeg mener at vi må ha et helsevesen og en skole som ser hver enkelt av oss, og som har et tilbud som passer til alle. Til daglig går jeg på musikklinja på Kongsberg VGS. Jeg synger også i barnekoret ved Den Norske Opera og Ballett, noe jeg har gjort de siste 4 årene.

 

Johannes Bangum

Alder: 25 år

Yrke: Student

Lokallag: Bærum

Politisk erfaring: Leder for valgkampen til Norges Unge Venstre og Bærum Venstre i valget 2019. Personlig rådgiver for Abid Raja i valgkampene 2013 og 2015. Tidligere sentralstyremedlem i Unge Venstre. Nåværende praktikant i Venstres Stortingsgruppe.

Jeg studerer for tiden juss ved UiO og har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi ved NTNU og London School of Economics. Jeg meldte meg inn i Unge Venstre da jeg var 14 år fordi jeg ville redde verden fra global oppvarming.

Det viktigste vi gjør før valget 2021 er å bygge opp et godt lag, og det laget vil jeg gjerne være en del av. Valgkampen i 2021 blir tøff: Venstre har mye å forsvare, men det viktigste er å se fremover.

Jeg tror Venstre kan skille seg ut ved å være åpen overfor verden fremfor å være lukket og nasjonalistisk. Vi trenger internasjonalt samarbeid for å løse klimakrisen, slå ned på skatteparadiser og sikre gode arbeidsrettigheter for de svakeste i samfunnet.

 

Ingunn Herstad Hensel

Alder: 47 år

Yrke: Selvstendig næringsdrivende – familiestyrkende tjenester

Kommune: Indre Østfold

Politisk erfaring: For tiden gruppeleder, kommunestyrerepresentant, medlem av samfunnsutvalget i Indre Østfold kommune. Styremedlem Indre Østfold Venstre. Perioden 2015-2019: Kommunestyret, formannskap, administrasjonsutvalg, gruppeleder og lokallagsleder, mv i Eidsberg kommune. Medlem av Fellesnemdna ved byggingen av Indre Østfold kommune 2017-2019. Politisk kontakt i «Sunne kommuner», Healthy Cities-samarbeidet. Ledet valgkomiteen Viken Venstre 2019-2020.

Er også nestleder i Viken idrettskrets, styremedlem Østfold Elbilforening, styremedlem Innovi AS, styremedlem FFKM (nasjonal flerkulturell forening), UBO-stiftelsen, mv.

Jeg fant verktøyet for mitt lokale samfunnsengasjement i Venstre. Et helt naturlig valg, da jeg deler Venstres grunnleggende verdisett. Jeg trives svært godt i lokalpolitikken, nå i en rolle i opposisjon

I tiden som kommer vil våre grunnleggende verdier stå under press – lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Venstre må være det partiet som sterkest ivaretar de grunnleggende verdiene vi har basert vårt samfunn på. Som retten til personvern, rettsvern og individuell frihet – som ikke går på bekostning av andres, og kommende generasjoners, frihet. Vi står i starten av en brytningstid. Venstre må være partiet som sikrer at dette går riktig vei.

Mine politiske hjertesaker har i mange år vært noe så enkelt som et svømmebasseng lokalt. I tillegg har det ballet på seg litt. Gjennom mitt arbeid med barn og familier i en vanskelig livssituasjon – så prioriterer jeg saker og strategisk arbeid lokalt for å styrke stemmen til de som selv ingen stemme har. At mamma og pappa er i lønnet arbeid og deltar i samfunnet er den viktigste nøkkelfaktoren for et godt lokalsamfunn. Psykisk helse, ruspolitikk, barnevern, arbeid med vanskeligstilte grupper får alltid min oppmerksomhet politisk. Men også et velfungerende næringsliv, lokale små og mellomstore bedrifter og godt tilrettelagt infrastruktur. Alt dette skal henge sammen – om man skal lykkes med barns oppvekstvilkår. Mer på min lokalpolitikerside og facebookprofil.

 

Kjetil Andersen

Alder: 32

Yrke: Pedagogisk leder (barnehagelærer)

Lokallag: Indre Østfold

Politisk erfaring: Nestleder Indre Østfold venstre og 1. vara til Viken Venstre sitt fylkesstyre.

Et litt usikkert kort med store ambisjoner. Ja det er slik jeg vil karakterisere meg i dennesammenhengen. Her har dere en «relativt» ung mann uten store politiske erfaringer, men likevel så mener jeg at jeg har noe å bidra med. For stortinget handler for meg om de store rammene for det lokalpolitiske. Det å tenke helhetlig og reflektert, finne de riktige synergiene og samarbeide for gjennomslag for god Venstre politikk.

Jeg er pedagog og det er noe jeg med all beskjedenhet tror er en nyttig bakgrunn inn i de store politiske diskusjonene. Det å evne og formidle vår forståelse av den riktige veien for Norge, er noe jeg tenker jeg skal mestre bra. Av politiske hjertesaker så er det naturlig etter 12 år i barnehage at, det er barnehage og skolepolitikk som står meg nærmest. Like etter følger barn og familiepolitikk, miljøpolitikk og fornuftig fordeling av ressurser. Alt gjennomsyret av en god dose sosial liberal tankegang, hele tiden.

Det er de sosial liberale verdiene som må skinne gjennom skal vi i Venstre vokse oss enda større. Og det klarer vi sammen som et team. Jeg har ingen ambisjoner om de høye plasseringer på listen, men å kunne få stå der, få frem mine tanker, og jobbe med de som står høyere opp, det hadde vært utrolig spennende og givende.

 

Foto: Steinar Knudsen, Amta

Line Stokholm

Alder: 51

Lokallag: Frogn

Yrke: Sivilarkitekt og daglig leder

Politisk erfaring: Jeg er i min fjerde periode som kommunestyremedlem i Frogn kommune. Jeg har tidligere i to perioder vært medlem av utvalg for oppvekst omsorg og kultur, og sitter denne perioden i formannskapet der jeg også har vært 1. vara i to perioder tidligere. Jeg var Frogn Venstres ordførerkandidat ved kommunevalget 2019 og er gruppeleder for Frogn Venstre denne perioden.

Jeg er oppvokst på gården Horgen på bygda i Frogn. Jeg er gift og har to sønner. Jeg er utdannet sivilarkitekt ved NTNU i Trondheim, og startet yrkeskarrieren hos Niels Torp Arkitekter. Siden 1997 har jeg drevet eget arkitektkontor, og driver i dag Kile Stokholm Arkitekter AS sammen med min mann.

Det er miljøsaken som er utgangspunktet for mitt politiske engasjement. Vi driver en rovdrift på jordas ressurser som ikke er bærekraftig. Vi må tenke globalt og handle lokalt! God areal- og transportpolitikk er helt vesentlig i denne sammenhengen, og gjennom utdanning og yrkeserfaring kan jeg en del om dette temaet.

Ved å være selvstendig næringsdrivende og arbeidsgiver i over 20 år har jeg også fått en del kunnskap om og erfaring med hvilken betydningen god næringslivspolitikk har for å opprettholde det næringslivet velferdsstaten vår er så avhengig av. Venstre skal være et parti for små og mellomstore bedrifter, og vi trenger representanter som “har skoa på” og som ser saker i et arbeidsgiverperspektiv og småbedriftsperspektiv.

 

Marcus Holst-Pedersen

Alder: 22

Lokallag: Lillestrøm

Yrke: Student (Fulltid) & Butikkmedarbeider på Meny Skjetten (Deltid)

Politisk erfaring: Direktevalgt (Unge Venstre), 1. Vara til fylkestinget i Viken, Styremedlem Viken Venstre

Jeg stiller til valg for å løfte mennesker ut av fattigdom, og kjempe for frigjøring fra økonomisk nød. Fattigdom, grov ulikhet, og sosial nød er noe jeg mener vi ikke lenger kan tålerere som samfunn, særlig når utviklingen har kommet så langt.

Jeg meldte meg inn i Venstre for frihetskampen, og for meg har denne frihetskampen først og fremst vært økonomisk. Jeg kjemper mot den ufrihet en gutt føler når foreldrene ikke har råd til korps, mot den ufriheten man opplever når man lever på en stadig økende kredittkortgjeld. Ufrihet knyttet til rusavhengighet, kronisk sykdom, og ufrivillig arbeidsløshet sender mennesker ned i økonomisk nød, noe vi som parti kan gjøre noe med!

 

Line Skuterud

Alder: 41

Lokallag: Frogn

Yrke: Psykiatrisk sykepleier og kognitiv terapeut

Politisk erfaring: Jeg er leder av hovedutvalg for oppvekst og kultur, og er i min første periode som fast representant i utvalg og kommunestyret. Var første- vara i hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur i forrige periode. Har også vært lokallagsleder i 2 år, der hovedfokuset mitt var å øke medlemsmasse, og øke aktivitet og engasjement blant medlemmene. Den eneste grunnen til at jeg ikke stilte til gjenvalg var vervet som utvalgsleder og viktigheten med å spre posisjonene. Jeg mener at noe av det viktigste vi kan gjøre for å øke oppslutning er å synliggjøre egen politikk.

Jeg har et brennende engasjement for gode og trygge oppvekstvilkår, og er opptatt av samfunnets viktige rolle i dette. Om det er foreldrestyrkende tiltak, barnehage, skole eller fritidsaktiviteter. Alle barn og unge skal ha muligheten til å ha trygge relasjoner, bli sett med sine unike egenskaper og verdier, og få muligheten til å dyrke sitt talent, uavhengig av familiens sosioøkonomiske bakgrunn. Bakgrunnen for dette engasjementet er mine arbeidserfaringer i rus og psykisk helse, og erfaringen med at de fleste jeg møtte her hadde negative barndomserfaringer. Det som også var felles for de fleste var utsagnet ; noen må ha sett, noen må ha forstått. Vi vet videre fra resiliensforskning at det er nok med èn som ser og anerkjenner, uavhengig av om dette er en forelder, læreren eller fotballtreneren.

Skal vi forebygge psykiske lidelser og rusavhengighet, må vi starte tidlig, og barn og foreldre må møte kompetente og modige fagutdannede i alle ledd. Fra jordmor til videregående skole.

 

Foto: Jo Straube / Venstre

Stein Vegard Leidal

Alder: 57 år

Lokallag: Ullensaker

Yrke: Jobber med gjenbruk i interkommunalt avfallsselskap.

Politisk erfaring: Venstremedlem siden 2013. Leder i lokallaget siden 2017. Tidl. styremedlem i Akershus Venstre. Satt i kommunestyret og kontrollutvalget fra 2015 – 2019, nå i kontrollutvalget. Var gruppeleder i 2019. Femte vara til hovedutvalg samferdsel i Akershus 2015 – 2019. Jeg har, med god hjelp, løftet sak til topps og bidratt til endring i norsk lov – myrforvaltningen. Klassisk naturverner/aktivist. Fikk nettopp utsatt lokal hogst i hekketida.

Jeg har et brennende engasjement for alle marginaliserte. Jeg var primus motor for Jessheim Pride i 2019 og sitter nå i styret for neste års arrangement. Jeg har en visjon om «Jessheimuka mot utenforskap» etter modell av Arendalsuka. For tiden jobber jeg med forbedring av integreringspolitikken. Igjen ønsker jeg å løfte en lokal sak til rikspolitikken.

Sosialliberal i ryggmargen, og EU-tilhenger – etter å ha tvilt lenge. Jeg har vært valgkampmotoren i lokallaget siden 2015. Har arrangert folkemøter, hadde ideen til og etablerte og drev «Ullensaker Venstres byplankontor» i Storgata under valgkampen i -19, arrangerte og deltok i alt vi ellers gjorde.

Som lokalpolitiker har jeg vært kreativ, og bl.a. brukt posisjonen i kontrollutvalget til å løfte saker som mobbing, offentlighet og personvern. I kommunestyret har jeg markert meg – og oppnådd resultater – først og fremst innen miljø, i kampen mot mobbing og innen byutvikling.

Jeg er opptatt av etterveksten og jobber nå som fødselshjelper for et UV-lag på Øvre Romerike.

Jeg håper på en plass på lista først og fremst siden jeg vet at dette vil være en fordel for valgkampinnsatsen i Ullensaker. Øvre Romerike er en region med snart 120.000 innbyggere. Toppkandidatene, og partiet, vil profittere på å ha meg med på lista!

Jeg har jobbet med Jødahlsmåsan siden 2014. Jeg gir meg altså ikke før en sak er løst.

Jeg er bosatt på Jessheim, har samboer og ett barn.

 

Erika Melhus

Alder: 17

Lokallag: Lier

Yrke: salgslærling og skoleelev

Politisk erfaring: Lokallagsleder i Drammen og omegn Unge Venstre, styremedlem i Viken Unge Venstre, skrivegruppa Unge Venstre, styremedlem Lier Venstre, 6. vara Fylkesstyret Viken Venstre.

Som 14 åring meldte jeg meg inn i Unge Venstre for å løfte dem som ikke blir sett. Jeg har alltid hatt en drøm om at alle skal kunne ha samme frihet uansett legning, religion, økonomisk status eller livsstil. Jeg ønsker å sette lys på de bortgjemte sakene som kan være ubehagelig for folk å snakke om. Jeg vil at alle skal bli sett og hørt. Ikke bare dem som roper høyest. To andre saker jeg brenner for er klima og innvandringspolitikk.

 

 

Bjørn Borgund

Alder: 68 år

Yrke: Pensjonert sivilingeniør fra oljebransjen, nå gårdbruker

Lokallag: Marker

Politisk erfaring: Varaordfører i Marker kommune og tidligere leder for Marker Venstre. Vært fylkesleder for Human-Etisk Forbund i Oslo.

Klassisk naturvern og energipolitikk er hjertesaker. Menneskerettigheter har vært kampsak for meg siden jeg var liten gutt.

Venstre har ikke den oppslutningen som vår politikk fortjener. Fordi folks valg styres av identitet. Andre partiers identitetsbygging er tuftet på ytterliggående standpunkt i enkeltsaker. Venstre har få markerte ytterliggående standpunkt. Våre standpunkt er gjerne moderate varianter og kompromisser mellom andres mer urealistiske forslag. Vår identitetsbygging må derfor tuftes på hvordan Venstre tenker, mer enn hva vi tenker.

Som type er jeg en fighter som ikke gir seg på harde møkka. Men samtidig er er jeg en pragmatisk forhandler som utnytter åpningene som byr seg. Kombinasjonen har gitt god uttelling for Venstre i kommunen, hvor vi har representasjon i alle utvalg, foruten varaordføreren.

 

Elisabeth Holter-Schøyen

Alder: 58 år

Lokallag: Asker

Yrke: Politiker. Økonomi- og administrasjonsansvarlig i egen familiebedrift som eier og driver 19 Søstrene Grene butikker i Norge og Sverige med 120 ansatte. Tidligere partner/strategisk rådgiver i stort internasjonalt kommunikasjonshus med ansvar for merkevarebygging og samfunnsansvar for store norske og internasjonale annonsører. Gründer av designbyrå – identitet og strategisk design, 5 ansatte. Sertifisert coach innen prestasjon og endringsledelse.

Lokallag: Asker

Politisk erfaring: Leder av hovedutvalg for samfunnstjenester, medlem av formannskap og kommunestyre Asker. Styremedlem Asker Venstre. Leder av utvalg for miljø, klima og samferdsel Røyken. Nestleder Røyken Venstre. Vara kommunestyret Røyken. 1. vara Fellesnemnda nye Asker.

Programkomite Asker Venstre og Viken Venstre. Medlem av Spikkestadutvalget. Sittet i referansegruppen i forprosjektet til Akershus fylkeskommune, Buskerud fylkeskommune og Oslo kommune for «Utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden». Kommunikasjonsansvarlig for Buskerud stortingsvalget 2017.

Jeg er spesielt engasjert i klima og miljøspørsmål, samferdsel og kollektivtransport, men også oppvekst og lærevilkår for barn og unge og ikke minst tilrettelegging for en god alderdom.

Viken kommer til å vokse – vi må ønske både nytt næringsliv og nye innbyggere velkommen. Jeg er opptatt av å skape sunn vekst samtidig som vi klarer å ta vare på vårt rike og unike naturmangfold. Vi må tilrettelegge for nye kortreiste og grønne arbeidsplasser, og vi må få til bedre transportløsninger. Oslofjorden binder Viken sammen – jeg ivrer for å ta i bruk fjorden som transportåre i større grad, med utslippsfrie hurtigbåter. Og vi må jobbe for et tilbud som gjør det enkelt å sykle, gå eller reise kollektivt.

Jeg brenner for å skape et samfunn det er godt å vokse opp i, godt å bo og jobbe i og godt å bli gammel i. Jeg er opptatt av å bekjempe utenforskap, lage trygge og gode oppvekst- og lærevilkår for barn og unge og jeg vil være med å skape et bærekraftig samfunn hvor det er rom for alle til å skape et godt liv. Et raust og godt samfunn med plass til forskjeller og individuelle særpreg.

Jeg er en person som engasjerer meg sterkt i det jeg går inn i.

Enten det er som leder av vel, aksjonsgruppe for bevaring av togstasjon, pendlerforening, FAU eller politikk.

Min kompetanse innen kommunikasjon, identitet, kultur og merkevarebygging ser jeg som en styrke inn i mitt politiske virke. Som sertifisert coach innen prestasjon- og endringsledelse har jeg jobbet mye med hvordan få team til å fungere godt sammen på tross av ulikheter.

Jeg tror på samarbeid.

Jeg er klar og motivert for å være med å bygge et sterkt team som skal bidra til å lede Venstre inn i en ny tid, og vil jobbe hardt for å oppnå gjennomslag for vår gode politikk, gjøre den synlig og tydelig og vinne mange nye velgere for Venstre og Viken i 2021!

 

Finn-Erik Blakstad

Alder: 46

Yrke: Selvstendig næringsdrivende

Politisk erfaring:
Kommunalt/fylkeskommunalt:2020: Gruppeleder i Moss og fylkestingsrepresentant i Viken
Medlem av samferdselskomiteen og saksordfører for Vikens NTP-innspill, 2015-2019: Varaordfører i Rygge 50% stilling,
2007-2019: Gruppeleder i Rygge, 2007-2011: Fylkespolitiker i Østfold fylkeskommune

Venstre:
Startet nytt lokallag og oppnådde 10,2% ved valget 2011, lokalagsleder, fylkeslagsleder, landsstyremedlem, medlem av Venstres internasjonale utvalg, førstekandidat ved stortingsvalget i Østfold 2017.

Jeg opplevde at stortingsvalget 2017 la grunnlaget for et langt prosjekt. Å drive valgkamp i Østfold valgkrets krever forståelse for
denne valgkretsen. Her bor det 300.000 mennesker. Det er er avgjørende for Venstre sentralt om man oppnår 2,3 eller 4% her. Potensialet er mye større.

Min familie og mitt nettverk strekker seg over hele Viken. Mine søstre bor i Bærum, min kone er fra Lier og min far fra Sørum. Jeg ser at hele Viken har felles utfordringer ovenfor Oslo, distrikts-Norge og utlandet. Jeg vil kommunisere at det er viktig for Norge at randsonen rundt hovedstaden blomstrer.

Jeg er motivert til å drive valgkamp sammen med et sterkt fylkeslag. Jeg brenner for å utløse alle menneskers iboende skaperkraft. Det er den beste veien til et sterkere felleskap og et bedre samfunn. Jeg tror på samarbeid og har mulighet til å bidra.

 

Eirik Romstad

Alder: 64

Yrke: Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi med spesialfelt naturressurs- og miljøøkonomi ved Handelshøyskolen, NMBU. Underviser dessuten intro. makroøkonomi og aktiv i samfunsdebattant på omåder knytta til fagområda mine.

Politisk erfaring: Leder av Indre Østfold Venstre (fra 2019), kommunestyrerepresentant i Hobøl forrige periode mens Hobøl var egen kommune, tidligere kasserer i Østfold Venstre.

Lokallag: Indre Østfold

Om meg: Bur på småbruk med sau i Hobøl. Gift med Grete – det er hun som er “godseier” – jeg er dreng. Ellers, tidligere aktiv idrettsutøver: handball, basket, friidrett og litt fotball. Mangeårig handballtrener. Tidligere leder av Hobøl idrettsråd, som var sentrale for at bygging av idrettshall med turn basishall i Hobøl starta mens Hobøl enda var i Robekregisteret.

Venstre er partiet for meg. Stikkord:

  • menneskerett og personvern, som er grunnlaget for demokratiet vårt
  • bærekraft og miljø, som er viktig for langsiktig velferd og livskvalitet
  • jamnere fordeling, som bidrar til høgere velferd for en gitt ressursinnsats

I tillegg til disse typiske V-sakene er jeg opptatt av effektivitet, dvs. hvordan få til ting med minst mulig ressursbruk og innsats. Effektivitet er derfor viktig: det frigjør midler for andre formål. Samfunnsoppgavene står i kø.

Hvorfor er jeg villig til å stille til valg? Jeg er engasjert og har lyst til å bidra inn i et V-team med andre engasjerte og kunnskapsrike folk som jeg deler mange av de samme politiske prioriteringene med.

 

Johan G. Ellingsen

Alder: 71 år

Yrke: Siv.ing og bonde/skogbruker

Lokallag: Enebakk

Politisk erfaring: Har sittet 4 år i kommunestyret i Enebakk (2015 -2019) også som medlem av Teknisk styre. Nå leder av kommunens kontrollutvalg. Har alltid vært politisk aktiv mest innenfor natur og miljø, også med diverse tillitsverv.

Yrkeserfaring: 25 års virke på egen gård, 5 år som næringspolitisk konsulent Norges Bondelag og 19 år som prosjektleder energi og miljø i Norges Vel. Lang yrkeserfaring innen landbruk og miljø i Norge og fra prosjekter på Balkan og i Øst-Afrika.

Etablerte ØKOSØN, forsøksring for økologisk landbruk i 1989, la om gården til økologisk drift i 1989, ledet et 10 årig forsøksprosjekt for kompostering av matavfall på 90 tallet, leder av Østmarkas Venner 2011 -2017 da vi foreslo opprettelse av nasjonalpark i Østmarka.

Leder av Enebakk Venstre i en årrekke uten at vi greide å bli representert i k-styret før i 2011. Har vært en aktiv skribent, mest lokalt og har god erfaring med møteledelse. Jeg er en åpen og sosial person som kommer lett i kontakt med andre mennesker. Liker å lytte og forstå godt før jeg kaster meg ut i debatter, men er ikke redd for å være kontroversiell. Brenner i dag mest for klimasaken der jeg deltar bl.a. i Besteforeldreaksjonen.

 

Ole Andreas Sørli-Sidselssønn

Alder: 26 år

Yrke: Lærer i språk, religion og samfunnsfag, sisteårs masterstudent. Drevet aktivt som lærer og instruktør i grunnskolen og idretten siden tenårene.

Lokallag: Nes på Romerike

Politisk erfaring: Lokallagsleder, hovedutvalgsmedlem (oppvekst, helse og velferd) og 1. vara til kommunestyret. Pådriver i budsjettarbeid og samarbeid med øvrige partier lokalt. Ombudsrollen står sentralt og ingen sak er for smal. Høringsinnspill leses med minst like stor iver som saksframlegg for øvrig. Av styreoppgaver kan jeg fronte med sekretariat, nettsideansvar og kasserer.

Jeg er relativt ny som politisk høyaktiv, etter for et par år sida å ha blitt tildelt drifta av et lokallag som er sterkt imot regjeringssamarbeid med fløypartier på Stortinget. Det er godt med Venstre i posisjon, men det må være grenser for hvor mye usosial politikk vi skal legitimere for å få igjennom et knippe grønne og rause prinsipper.

Det er Venstre som sosialliberalt prosjekt som driver meg; enda viktigere enn å kjempe for min frihet, er å kjempe for dem som ikke makter å ta kampen sjøl – i dag som i morgen.

For meg er realiteten den at Venstre mangler oppslutning fordi den jevne nordmann ikke identifiserer seg med partiet. Identitet trumfer politikk, som igjen trumfer trynefaktor, dessverre. Vi må prate til folk, vi må prate for folk, ikke prate om dem. Vi må bruke et språk som ikke kun er retta mot andre internt i Venstre og et snevert oganisasjonsliv.

Som stortingskandidat ønsker jeg å bidra til å gjøre Venstre til et folkelig miljøparti som får til vane å vake minst rundt en 6-7% heller enn sperregrensa på stakkarslige 4.

 

Tove Hofstad

Alder: 50

Lokallag: Lier

Yrke: Har jobbet som organisasjonsrådgiver i Venstre siden 2013, etter et ideologisk syvmilssteg fra en lang karriere i privat næringsliv. Jobber hver dag for at Venstre skal bli et parti med bredde i medlemsmassen og gjøre mitt for å bidra til en raus organisasjonskultur som gir medlemmene et kunnskaps- og kompetanseløft om politikk, demokrati og medvirkning.

Politisk erfaring: Fylkestingsrepresentant i Viken og Venstres representant i Næringskomiteen, gruppeleder og kommunestyrerepresentant i Lier, medlem av miljø- og planutvalg, formannskapsmedlem, nestleder i Buskerud Venstre, leder av Buskerud Venstrekvinnelag, medlem av Norges Venstrekvinnelags sentralstyre, styremedlem og lokallagsleder i Lier Venstre. Sentral i organisering og gjennomføring av alle valgkamper lokalt og i fylket siden 2011.

Kjernen i mitt politiske engasjement springer ut fra et hjerte som alltid har brent for natur- og miljøvern, enkeltmenneskets ukrenkelige frihet, rettferdighet for samfunnets utstøtte og en tro på framtida og det gode i mennesket.

Jeg vil ha et liberalt samfunn hvor folk kan leve ulike liv, hvor barn sikres en god oppvekst, der naturen har egenverdi og skaperkraft verdsettes. Et samfunn tuftet på tillit og samarbeid der det er mulig å feile og få en sjanse til.

 

Jostein F. Tellnes

Alder: 42

Yrke: Leder, bistandsorganisasjon

Lokallag: Asker

Politisk erfaring: Kommunestyret og formannskapet i Asker 2015-2019. Leder Asker Venstre 2014-15.

Jeg engasjerer meg bredt, men er særlig opptatt av region og byutvikling, grønt skifte i næringsliv og transport, kvalitet i skole og utdanning, global utviklingspolitikk og en ansvarlig økonomisk styring.

Jeg er med i Venstre fordi jeg er opptatt av å finne de helhetlige, sosialliberale og grønne løsningene.