Legger fengsel i Botsen dødt

Oslo Fengsel på Grønland , Foto: Baard Salvesen

Regjeringen legger alle planer om fortsatt fengsel på Grønland dødt. En klok beslutning, mener Oslo Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Stortingskandidat Ola Elvestuen.

– Dette er bra for Oslo. Fengslet på Grønland må legges ned og frigjøres for byutvikling. Det er en tomt med unike muligheter, sier en godt fornøyd Ola Elvestuen.

Venstre har lenge jobbet for å flytte dagens fengsel ut av bykjernen for å frigjøre området for byutvikling. Det trengs et nytt fengsel som erstatning for dagens Oslo fengsel på Grønland, fordi dagens fengsel er nedslitt og lite funksjonelt.

– Endelig flyttes fengslet! Dette har Oslo Venstre kjente for i 20 år. Nå må området gjøres tilgjengelig for folk i nærmiljøet og ikke bygges ned, jubler Oslo Venstres gruppeleder Hallstein Bjercke.

Tidligere har justisminister Monica Mæland ønsket å flytte fengselet til Bretvedt. Dette alternativet har møtt stor motstand både fra Oslo kommune og Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen.

Hallstein Bjercke, gruppeleder for Oslo Venstre

– Det er bra at regjeringen nå vil finne en annen løsning enn Bredtvet. Bredtvet er et viktig naturområde i Groruddalen som må tas vare på, sier Elvestuen.

Justisministeren signaliserer nå at hun vil gjøre alt hun kan for å finne en annen løsning enn Bredtvet.

Regjeringen nå jobber lags to spor:

  • Utvidelse av dagens fengsel på Ullersmo
  • Jakt på en ny tomt utenfor Oslo