Utbyggerne har også ansvar for bokvalitet

På årsmøte i Lørenskog Venstre 13. januar ble det gjort vedtak om å sende en oppfordring til utbyggere av boligprosjekter om å ta initiativ til å arrangere felles sosiale nærmiljøtiltak i tilknytning til sine prosjekter og nærområdet.

Lørenskog Venstre har sendt brev til utbyggerne av boligprosjekter i Lørenskog, med en oppfordring om å ta initiativ til å arrangere felles sosiale nærmiljøtiltak i tilknytning til deres prosjekter og til nærområdet. Dette kan f.eks. være en festival eller en sommerfest med kulturinnslag i de nye boligområdene, gjerne i samarbeid med hverandre, kommunen, skoler og barnehager og boligsameier/borettslag i området. Formålet vil være å styrke tilhørigheten og bidra til hyggelig nabolag og inkluderende bomiljø i Lørenskog kommune.

Saken er omtalt i Romerikes Blad her

Foto: Sara Høines, RB