Årsmelding for Kragerø Venstre 2021

På digitalt årsmøte i Kragerø Venstre ble det vedtatt å fortsette med samme styret som i 2020.

Styret i 2021 har vært:

Leder: Solfrid Rui Slettebakken

Nestleder: Johan Tønnes Løchstøer

Sekretær: Kai Isaksen

Styremedlem: Kenneth Sommerseth

Styremedlem Vibeke Rolfsen

Økonomiansvarlig: Trine Jørgensen Dahll

Revisor. Arvid Slettebakken

Valgnemnd; Jan Otto Volden og lokallagsleder.

I juni 21 valgte Kai Isaksen å gå ut av styret av private grunner.

Valgte representanter:

Johan Tønnes Løchstøer er fast representant i Kragerø kommunestyre og er leder av Hovedutvalg for Helse og Omsorg. Han sitter også i Administrasjonsutvalget og er varamedlem til Innvandrerrådet.

Solfrid Rui Slettebakken er vararepresentant i Kragerø kommunestyre og har deltatt på 2 møter i løpet av året, når Tønnes har meldt forfall.

Trine Jørgensen Dahll er fast representant i Fylkestinget for Vestfold og Telemark der hun sitter i kontrollutvalget. Trine er 2.vararepresentant til Kragerø kommunestyre.

Venstre har hatt partimøter på tirsdager, dagen etter gruppeledermøtene. (Tønnes er vår gruppeleder) På grunn av pandemien har de fleste møtene vært digitale. I alt 5 digitale møter. Særlig rundt skolestruktur-saken, hadde vi en del drøftinger både på mail og på Google Meet. I vårhalvåret hadde vi kun ett fysisk møte; den 15. juni på Gunnarsholmen.

Hele vårhalvåret dreide møtene våre seg om strategier for VALGKAMPEN til Stortingsvalget 2021 den 13.september.Aktuelle politiske saker i kommunen, er alltid på dagsorden som her;Kragerø by får nå sin kulturminneplan. – Kragerø Venstre

Vibeke ble valgt av fylkesårsmøtet til valgkamp-leder for Telemark,og sammen med Carl Otto Kielland i Vestfold, la de to opp til en kreativ og spennende valgkamp for Vestfold Telemark Venstre. For vårt lokallag i Kragerø, bidro Vibeke til en meget solid valgkamp-innsats!

Guri Melby til Kragerø torsdag 8.juli – Kragerø Venstre

8.juli hadde vi et vellykket besøk av vår Venstre leder; utdannings- og inkluderingsminister Guri Melby. Da hadde vi (Vibeke og Solfrid) alliert oss med Kragerø Ungdomsråd og fått de til å komme med sine spørsmål i møte med Guri. I tillegg åpnet Waffle-station på Jernbanebygget denne dagen, og ungdommene som jobbet der (mest innvandrerungdom) både serverte og deltok i dialog med Guri. I tillegg koblet vi inn Kulturskolen m Zoe som bidro med flott egenkomponert sang og musikk. Vi overleverte Guri 2 opprop som Venstre fikk i oppdrag å jobbe politisk med: Veikantopprør som gir oss mer naturvennlig forvaltning. Få inn en forskrift i naturmangfoldloven! – Kragerø Venstre og et opprop om engelskspråklig undervisning for innvandrerungdom.

Venstrebåten seiler inn til Jomfruland og Kragerø 5. og 6.august. – Kragerø Venstre Ombord var de tre øverste kandidatene på fylkeslista til Stortingsvalget: Carl Erik Grimstad, Ingrid Åmlid og Suzy Haugan. Igjen hadde vi lagt opp til “show” på Jernbanetorget med den svære, grønne Venstre-ballongen, Venstre-vogna, korona-fri stand, plakater mm.. og skikkelig lydanlegg! Det gjorde susen da Petter Dahlgren dro i gang den ene mektige låten etter den andre. Sola skein og stemningen steg, men dessverre få i publikum- også få av våre egne Likevel ble det et svært interessant møte mellom Stortingsrepresentanten Grimstad og Omstillingsprogrammets leder i Kragerø: Kari Rasmussen Theting om hvordan en “fattig” kommune med synkende folketall, kan snu utviklinga til optimisme og pågangsmot. Da Geir Lia fortsatte med mulighetene Kragerø har opp mot Grenland som kan bli vår” månelandings -arena”, var vi oppglødd for at Venstre var og er viktig i politikken for å bidra til “Frihet og muligheter for alle” i framtida, enten det gjelder den enkelte eller små og store bedrifter.

Valgkamp drev vi også kombinert med Filosofifestivalen i Kragerø. Fredag 3.sept. stilte Carl Erik Grimstad både på torget ved vår Korona-frie stand og på Filosofifestivalen i Løkka. Han og kona overnattet på Victoria hotell og vi tror han “sådde” flere Venstre frø dette døgnet.

Valgkamp-stand hadde vi 4 lørdager i tillegg til at vi delte ut valgprogrammer i de fleste “rodene” i Sentrum. Allerede fra mai gikk Vibeke og Solfrid og delte ut i postkassene ulike “tema-brosjyrer” om Venstres politikk på tema Klima-Miljø-Skole-Næring. Tønnes bidro mye med utdeling rundt i rodene. SOME innlegg for å formidle Venstre sin politikk på FB, Instagram og Twitter blei flittig brukt og spredd gjennom hele året og toppet seg rundt valgkampinnspurten. Hvordan var valgkampen for Venstre i Kragerø? – Kragerø Venstre

Resultatet av innsatsen var ikke helt slik vi håpet, men vi jubler for at Venstre kom over sperregrensa på landsbasis og for Kragerø som fikk 2,8% som er nest best i gamle Telemark. (Telemark 2,3% Vestfold 4,2%)

Denne e-posten fikk leder av Tønnes 14.09.2021: “Et godt valg. Eneste parti på vår side som fikk fremgang; selv om det ikke var mye. Jeg tror klimautfordringen var utslagsgivende. Det betyr at Venstre fortsatt må ha klima og næringsliv med grønne arbeidsplasser i fokus og en konkret sosial profil som rusreformen var uttrykk for.”

Høsten 2021 fikk en liten “pause” fra pandemien og der samfunnet kunne åpne og kommunestyret kunne holde fysiske møter igjen. Solfrid møtte 11.nov. Saken om autorisasjon av et Nasjonalparksenter var oppe i tillegg til Kulturminneplanen. Siden Solfrid har sittet i Nasjonalparkstyret siden starten i 2016, var ho opptatt av å få sendt søknaden innen fristen 1.des 21. Det var godt å få vedtatt denne sendt.(Kragerø kommune fikk 1 mill til dette prosjektet da Ola Elvestuen var Klima-og miljøminister) Kulturminneplanen er vedtatt og Tønnes har i budsjettsammenheng fått vedtatt at Samfunn skal starte arbeidet med såkalt “Gul liste” kulturminnevern.

Venstre v/Tønnes fikk videre gjennomslag for 250000 kr tilbake til bibliotek og kulturskole forutsatt økte midler i statsbudsjettet og forpliktelse for kommunen til å delta i finansieringen av besøkssenter for Jomfruland Nasjonalpark. Tønnes har “tyngde” inn i posisjonen og det kommer godt med når vi har kun en representant.

Pr. januar 2022 har vi 12 betalende medlemmer.

 

Kragerø 24.januar 2022

Solfrid Rui Slettebakken

leder og konstituert sekretær